Direktør på Den Jydske Haandværkerskole, Henrik Øelund er med til at stifte en energiportal i Favrskov-området.

Direktør på Den Jydske Haandværkerskole, Henrik Øelund er med til at stifte en energiportal i Favrskov-området.

Ny energiportal i Favrskov

Lokalt videncenter giver håndværksvirksomheder mulighed for indflydelse, networking og synlighed på energiområdet

Energi Forum Favrskov er en ny energiportal for virksomheder, håndværkere, borgere, samarbejdspartnere og andre interessenter i Favrskov, fortæller blandt andet Favrskov Erhvervsråd i en pressemeddelelse.
Den har til formål at skabe synlighed på energiområdet og udbrede vedvarende energi og energieffektivisering. Portalen er blevet til i samarbejde mellem Den Jydske Haandværkerskole, Favrskov Erhvervsråd og Favrskov Kommune.

Energi Forum Favrskov bliver et lokalt samlingssted for viden, vejledning og uddannelse inden for energi. Samtidig bliver portalen omdrejningspunkt for diverse energinetværk opdelt efter interesse og teknologi. I den forbindelse ser stifterne håndværksvirksomhederne som en vigtig medspiller.
Det er intentionen, at deltagende håndværksvirksomheder bliver synlige på portalen. Med samarbejde og vidensdeling kan man være med til at nå ud til, vejlede og støtte en meget bred kreds af borgere, virksomheder og aktører, som søger viden på området.
Som håndværksvirksomhed vil man også kunne få indflydelse på, hvad der i undervisningssammenhæng er behov for i Favrskov, og man modtager nyt om gældende lovgivning og tiltag på området.
Både nye og eksisterende netværk af håndværkere kan opnå synlighed og indflydelse på Energi Forum Favrskov. Virksomhederne kan få medindflydelse på oprettelse af nye netværk, eller de kan deltage i eksisterende håndværkernetværk, der er synlige på Energi Forum Favrskov.

Publiceret 03 October 2012 14:30