KLUMME:

Handlekraft er nøglen

Af
Af Michael Jensen

Hadsten Direktør i Colea Consult

Strategi og planer for implementering er intet værd, hvis ikke organisationen besidder handlekraft.
Handlekraft forudsætter, at ledelse og medarbejdere arbejder mod samme mål, har et fælles formål og arbejder ud fra de samme principper.
Endvidere er det nødvendigt, at disse er konstante over et længere tidsrum, og at ledelsen evner at holde fast.
Handlekraft forudsætter en høj grad af medindflydelse i alle lag af organisationen.
Handlekraft forudsætter, at kommunikationen i organisationen er klar og velfungerende.
Handlekraft forudsætter retten til at begå fejl.
Handlekraft forudsætter, at der er tillid til hinanden bredt ud i organisationen.
Handlekraft forudsætter retten og pligten til at træffe beslutninger på egen hånd.
Handlekraft forudsætter, at veludført arbejde anerkendes.
Handlekraft forudsætter, at løfter holdes.
Handlekraft forudsætter ikke konsensus om alle beslutninger.
Hvor handlekraftige er I?
En objektiv vurdering af organisations handlekraft, der tager udgangspunkt i ovenstående punkter, og som efterfølges af målrettede forbedringer, gavner mere på bundlinjen end alle strategier, planer og visioner til sammen!

Verden er fuld af strategier og planer, visioner og intentioner, men det der tæller, det der virkelig tæller, er handlekraft – at føre strategierne ud i livet.
Paul Evans

Publiceret 24 September 2017 08:00