Fotorama i Hammel har udskiftet apparaturet til digital fremvisning. Om man nu her med tilbagevirkende kraft får kommunalt tilskud vil politikerne kigge på.

Fotorama i Hammel har udskiftet apparaturet til digital fremvisning. Om man nu her med tilbagevirkende kraft får kommunalt tilskud vil politikerne kigge på.

Hadsten Bio stadig på pinebænken

Under behandlingen i kulturudvalget blev konklusionen, at Hadsten Bio tages på dagsordenen 8. juni

Af
Erling Baastrup

De mange tiltag fra Hadsten Bio’s side har bevirket, at situationen ikke ser så sort ud, som den har gjort. Men en endelig afklaring af den økonomiske situation lader vente på sig. Et af tiltagene er jo, at der nu ikke arbejdet lønnet arbejdskraft i biografen. Og der er samlet frivillige nok. Der er samlet penge sammen ved mange tiltag, men den helt store hurdle er omlægningen til digitalisering. Bestyrelsen beder derfor Favrskov Kommune om et beløb på 600.000 kr. dels i form af eftergivelse af gæld og dels digitaliseringstilskud.

Også Fotorama?

I Kultur- og Fritidsudvalget vil man gerne have lidt økonomiske modeller på banen, før biografens fremtid afgøres. Det drejer sig altså om det akkumulerede underskud og behovet for økonomisk støtte til digitalisering. Men for ikke at forskelsbehandle beder udvalget om forslag til evt. kommunal støtte til digitalisering i Fotorama i Hammel. Her er den tekniske omstilling allerede sket, men den har tæret svært på Fotoramas financer.

Publiceret 13 April 2011 07:00