Kirkerne kan vinde større publikum ved at gå sammen om arrangementer.

Kirkerne kan vinde større publikum ved at gå sammen om arrangementer.

Få større publikum til arrangementerne

Kulturelt Samvirke i Favrskov vil have mere fællesskab mellem aktørerne bag arrangementer

Af
Erling Baastrup

"Sammen når vi flere" kunne være overskriften på den kampagne, som Kulturelt Samvirke i Favrskov lige nu søsætter. Baggrunden er den, at hvis man går sammen og laver fælles arrangementer, så kan man få et større publikum.
"Få samarbejdspartnere i foreninger, institutioner, aftenskoler og forsamlingshuse og få på den måde samler gode ideer, publikum og økonomi," lyder det fra formanden for Kulturelt Samvirke, Thorkild Petersen.

Start med kirkerne

Et konkret tiltag har Kulturelt Samvirke allerede sat i vandet, nemlig i forbindelse med de 37 kirker i kommunen:
"Vi har netop gennem provst Anders Bonde rettet henvendelse til samtlige præster og menighedsrådsformænd i Favrskov Kommune, for at gøre opmærksom på de store muligheder, der ligger i fælles arrangementer." 

Publiceret 07 October 2011 09:00