Sognepræst Ann Vendeltorp fra en artikel, hvor vi kunne fortælle, at sarkofagerne flyttes. Det gør de så ikke alligevel. Arkivfoto: Erling Baastrup

Sognepræst Ann Vendeltorp fra en artikel, hvor vi kunne fortælle, at sarkofagerne flyttes. Det gør de så ikke alligevel. Arkivfoto: Erling Baastrup

Sarkofager kan blive ved ombygning af kirke

Stiftsøvrigheden har godkendt Hammel Kirkes ombygningsprojekt, og arbejdet går nu i licitation. Der forventes start på restaureringen til efteråret. Projektet er omfattende, og kirken vil være lukket i cirka et år.

De to ældste sarkofager bliver stående i gravkapellet, hvor de vil komme til at stå i deres smukke udtryk og mere tilgængelig end i dag.

"De jordiske rester i øvrige sarkofager vil blive gravsat lige uden for kirkens nordøstlige hjørne, hvor der vil blive en mindegravplads. Vi lægger meget vægt på, at de historiske bånd mellem familien på Frijsenborg og kirken bliver bevaret," skriver Hammel Menighedsråd i en pressemeddelelse.

Kirkeombygningen består i inddragelse af gravkapellet bag alteret, så der bliver plads til cirka 50 personer flere i kirken. Al inventar i kirken renoveres, og gulvet bliver taget op, da man skal have indlagt fjernvarme og gulvet i kor og skib skal i samme niveau. Også orglet vil blive udvidet med flere stemmer.

Stenhuset vil blive istandsat, så det kan bruges til de mange aktiviteter ved kirken.

jesl

Publiceret 06 June 2018 08:47