"Nu har jeg levet med Gudenåen på godt og ondt i snart en menneskealder, men de oversvømmelser, vi har været vidne til i den seneste tid, er de hidtil værste," skriver Ålauget. Her er Gudenåen i et stille øjeblik en septemberdag i 2019. Foto: Michael Wulff

Bekymret ålaug:

Hjælp Gudenådalen eller få oversvømmelse

Lodsejere kræver handling: Vandet skal væk fra Gudenådalen

Natur Kan Gudenåen klare klimaudfordringen? Lodsejere kræver handling nu for at få vandet væk fra Gudenådalen og bidrager gerne selv til at finde konstruktive løsninger.

"Lodsejerne i den nedre del af Gudenådalen har i årevis observeret vandstanden i åen, og det med voksende bekymring. For den er kun gået en vej, og det er op," skriver i Ålauget for nedre del af Gudenåen i en pressemeddelelse.

Den aktuelle udvikling i løbet af dette efterår har overbevist dem om, at myndighederne nu må skride til handling for at få vandet væk i Gudenådalen. For ellers vil det få alvorlige økonomiske konsekvenser for lodsejerne og samfundet. Lodsejerne er samlet i foreningen 'Ålauget for nedre del af Gudenåen.' Formanden hedder Klaus Christensen, gårdejer på Frisenvoldvej sydvest for Randers. Han siger:

"Nu har jeg levet med Gudenåen på godt og ondt i snart en menneskealder, men de oversvømmelser, vi har været vidne til i den seneste tid, er de hidtil værste. Derfor appellerer vi til de fire nedstrøms kommuner - Silkeborg, Viborg, Favrskov og sidst men ikke mindst Randers – om at gøre noget for at få vandet væk. Randers Kommune har efter vores opfattelse en stor opgave med at få fjernet den sandbanker, som findes ved motorvejsbroen i Hornbæk. Den er jo en regulær prop i systemet."

Fjern sandbanke

Man har længe vidst, at der i årenes løb med ingen eller reduceret grødeskæring har samlet sig en meget stor sandbanke på dette sted. Den vil ålauget meget gerne have Randers Kommune til at fjerne hurtigst muligt som en kortsigtet foranstaltning. Dertil kommer grødeskæringer efter behov i perioden juni til september.

Næstformand i ålauget, Hans Jørgen Broge, Løjstrup, ved Langå, siger:

"På den lange bane tror vi på, at 'vandparkering' i nogle af Gudenåsystemets mange søer, herunder Tange Sø, vil kunne forhindre åen i at gå så meget over sine bredder, som den har gjort på det seneste."

Publiceret 10 December 2019 15:00