Simon Elsborg Nygaard.

Simon Elsborg Nygaard.

Kirken gør noget ved klimaet

Hadsten Storpastorat, der er en del af Folkekirken afvikler under Klimaugerne Favrskov 2020 to gratis foredrag i et samarbejde med Hadsten Højskole

Foredrag Klimaet er også på den kirkelige dagsorden. Dette initiativ er Hadsten Storpastorats første bidrag i klimakampen. Biskopperne i Danmark har på deres seneste bispemøde, der blev holdt primo januar, besluttet at Folkekirken skal være med, når resten af Danmark skal reducere udledningen af CO2 inden 2030.

Hadsten Storpastorat ønsker med dette initiativ at høre fagfolk om deres arbejde med klimaproblematikken. Pastoratet mener, at det er kirkens opgave at skabe et rum for at tale om, hvad bekymringerne, uenighederne og ansvaret for klimaet gør ved samfund og mennesker.

Det første foredrag afvikles 31. marts. Under overskriften 'Psykologien og klimaet - en nøgle til bæredygtig livsstil' vil ph.d i bæredygtighedspsykologi, Simon Elsborg Nygaard fortælle om, hvordan han i sin forskning undersøger muligheden for bæredygtig trivsel, altså hvordan man kan have en bæredygtig livsstil, der samtidig fremmer den enkeltes trivsel, eller i hvert fald ikke påvirker den negativt.

Han undersøger hvordan psykologien kan bruges ind i arbejdet med bæredygtighed, f.eks. i forhold til at skabe motivation, meningsfuldhed og adfærdsændringer.

Det andet foredrag er 2. april, hvor tidligere vejrvært hos DR, Jesper Theilgaard med sit 'Klimaforedrag' tager fat på de mange myter, der er om klimaet, og de mange forskellige opfattelser af, hvad klimaændringer og global opvarmning er. Det gælder både den videnskabelige baggrund, konsekvenserne og de nødvendige tiltag for at imødegå konsekvenserne.

Med Jesper Theilgaards baggrund i at formidle vejret gennem mere end 40 år, ser han det nu som en væsentlig opgave at formidle viden om de klimaændringer, der er i gang i øjeblikket.

”Der skal handles nu, hvis ikke klimaændringerne skal skabe mere kaos i verden, end der allerede er,” mener han.

Begge foredrag foregår på Hadsten Højskole, starter kl. 19 og billetter kan afhentes på Kirkekontoret, Kirkevej 5 i Hadsten fra 2. marts.

Publiceret 07 February 2020 06:00