Hvordan bekæmpes mårhunden? Foto: Danmarks Jægerforbund

Hvordan bekæmpes mårhunden? Foto: Danmarks Jægerforbund

Foredrag:

Til kamp mod mårhunden

Mårhunden er et invasivt rovpattedyr, som i disse år er i eksplosiv vækst overalt i Jylland.

Hadsten Favrskov Jægerråd inviterer alle jægere og lodsejere til foredrag om bekæmpelse af mårhunden.

Mårhunden er et invasivt rovpattedyr, som i disse år er i eksplosiv vækst overalt i Jylland. Det er for sent at udrydde den, men bestanden kan og skal holdes nede. Sker det ikke, vil det få fatale konsekvenser for store dele af dyrelivet i naturen, idet mårhunden er stort set altædende og tager både æg, yngel, fugle og mindre pattedyr.

Skal det lykkes at knække kurven, kræver det, at mange flere jægere kommer med ind i kampen - og det hurtigst muligt. Faktisk viser det sig, at rigtig mange oplever mårhundejagten som - ikke blot samfundsnyttig - men også som en yderst spændende og udfordrende jagtform.

Alt det vil Karl-Åge Andersen fra Danmarks Jægerforbund fortælle meget mere om i sit foredrag, som finder sted tirsdag 25. februar kl. 19.00-21.30 i Sløjfen i Hadsten. Der serveres gratis kaffe.

CV

Publiceret 23 February 2020 16:00