Michael Jensen, Direktør, Colea, Organisations- og ledelsesfilosof, Cand.Mag. Pressefoto

Michael Jensen, Direktør, Colea, Organisations- og ledelsesfilosof, Cand.Mag. Pressefoto

Ledelsesklumme:

Vær dit eget livs ansvarshavende redaktør

Her er ledelsesklummen for uge ni. Som altid skrevet af Michael Jensen

Af
Michael Jensen

Direktør, Colea

Organisations- og ledelsesfilosof

Cand.Mag.

Denne Kierkegaard-idé om at være sit eget livs ansvarshavende redaktør tænker jeg på, hver gang snakken falder på proaktivitet og handlekraft, for hvad handler disse to ting om, om ikke netop at tage ansvaret for sit eget og sin organisations liv på sig.

I vores dages managementlitteratur, hvor alt skal pakkes pænt ind og fortælles i floromvundne klicheer, kan jeg ind i mellem savne den enkelthed, som kendetegner Kierkegaards psykologisk tilgang.

At blive sit eget livs ansvarshavende redaktør handler for Kierkegaard ikke primært om evnen til konstant at træffe de rette valg, men derimod om man evner at vælge sig selv!

Til det at vælge sig selv hører ifølge Kierkegaard en refleksion over, hvad det er, af alt det vi ønsker, vi finder det værdifuldt som person [og organisation] at forfølge.

Hermed kommer det at vælge sig selv, som organisation eller individ, til at medføre en konstans, en vedholdenhed i livet som aldrig kan kendetegne den organisation eller det individ, som lader sig styre af omstændighederne og de umiddelbare tilbøjeligheder.

Når enhver i en organisation er sit eget livs ansvarshavende redaktør, og alle samtidig sætter organisationen over egen vinding, så blomstrer både organisation og individ og tingene går op i en højere enhed.

For at etablere sådanne 'ansvarshavende organisationer' kræves imidlertid, at der er noget at have ansvaret for!

Det medfører imidlertid, at det ansvar som i en eller anden grad koncentreres omkring den ledelsesmæssige top i organisationen, skal fordeles bredt ud, hvilket i praksis har vist sig at være en svær øvelse, men her er toppen nødt til at forstå, at ansvarlighed ikke giver mening, med mindre der er noget at have ansvaret for!

Overvej derfor om du ønsker en ansvarshavende organisation, og hvis ja, så skab den, ved at give ansvar fra dig!

Publiceret 03 March 2020 06:00