Anders G. Christensen (Formand for Teknik-og Miljøudvalget i Favrskov, V) fortæller om hvad gør man i Favrskov Kommune, og hvilke klimainitiativer der er med i budgettet for 2020. Foto: PR

Anders G. Christensen (Formand for Teknik-og Miljøudvalget i Favrskov, V) fortæller om hvad gør man i Favrskov Kommune, og hvilke klimainitiativer der er med i budgettet for 2020. Foto: PR

Debatmøde om klimaloven

debatmøde Mandag 21. september er der debatmøde på Hinnerup Bibliotek om Klimaloven, som Folketinget vedtog i december 2019 med krav om 70 procents reduktion af udledning af klimagasser inden 2030. Vi skal være klimaneutrale i 2050.

I juni vedtog et flertal i Folketinget en klimahandlingsplan i august kom forslaget til finanaslov med flere nye initiativer på klimaområdet, og senest har et flertal af partierne vedtaget at sætte fart på udtagningen af særlig klimabelastende landbrugsjord. Daniel Toft Jacobsen vil fortælle om, hvor langt regeringen og folketinget er kommet på klimaområdet. Anders G. Christensen fortæller om, hvad man gør i Favrskov Kommune, og hvilke klimainitiativer, der er med i budgettet for 2020. Derudover vil Maria Temponeras fortælle om klimaarbejdet i Skanderborg Kommune.

Efter oplæggene vil der være mulighed for debat og uddybende spørgsmål. Mødet afholdes af KlimaFavrskov og AOF.

Publiceret 18 September 2020 16:00