Læs her om du kan få håndværkerfradrag.

Læs her om du kan få håndværkerfradrag. Foto: Adobe Stock

Hvem kan få håndværkerfradrag?

BoligJobordningen gælder, hvad end du ejer eller lejer hus eller lejlighed. Men reglerne er særlige for folk i lejebolig, andelsbolig og ejerlejlighed

Af
Mette Jensen

Videncentret Bolius

håndværkerfradrag Boligjobordningen giver i 2020 alle personer over 18 år mulighed for at få et årligt fradrag i skat på 18.700 kr. inkl. moms, hvis pengene er brugt til arbejdsløn i forbindelse med vedligeholdelse af din bolig.

Derfor bliver ordningen populært kaldet håndværkerfradraget.

Af de 18.700 kr. er de 6.200 kr. øremærket serviceydelser som for eksempel havearbejde og rengøring, mens du kan bruge de resterende 12.500 kr. på klimasikring og energirenovering.

For at få håndværkerfradrag skal arbejdet først og fremmest være omfattet af listen over ydelser, der giver ret til fradrag.

Derudover skal du bo i boligen i den tid, vedligeholdelsesarbejdet udføres.

Del håndværkerfradraget

Er I flere personer i husstanden, der har delt udgifterne til et udført arbejde, kan hver enkelt af jer få fradrag for den del, I har betalt. Det kræver blot, at I hver især indtaster jeres andel af udgiften i TastSelv Borger på Skats hjemmeside. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst til - også selv om den ene har betalt hele regningen.

Beløbet bliver ikke overført automatisk til ægtefæller, så I skal indberette hver jeres andel af udgiften til Skat. Skal børn over 18 år i en husstand have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget.

Det skal betales elektronisk til håndværkeren eller til forældrene.

De skal selvfølgelig også have en indtægt som kan benyttes til at trække håndværkerfradraget fra.

Sommerhusejere

Med virkning fra 22. april 2013 kan ejere af sommer- og fritidshuse benytte BoligJobordningen og det årlige håndværkerfradrag - også hvis fritidsboligen ligger i udlandet. Tidligere kunne du kun få fradrag for fx rengøring og reparationer, hvis sommerhuset var din helårsbolig.

Skal du have fradrag for arbejde udført i dit sommerhus, kræver det, at du betaler ejendomsværdiskat. Din ægtefælle vil også kunne få fradrag uden at være angivet som ejer af sommerhuset. Det kræver dog, at I er gift på det tidspunkt, arbejdet bliver udført.

Ved flere ejere

Er I flere, der ejer et sommerhus sammen, kan alle ejere få fradrag, hvis I alle betaler ejendomsværdiskat. Det betyder, at hvis I er 4 personer, der i fællesskab ejer et sommerhus, og alle betaler ejendomsværdiskat, så har I tilsammen et fradrag på 4 gange 18.000 kr. I alt 72.000 kr. Er I alle 4 gift, kan jeres ægtefæller desuden også få håndværkerfradrag for arbejde udført i sommerhuset.

Vær dog opmærksom på, at du kun har ét årligt fradrag. Det beløb skal du selv fordele mellem din helårsbolig og dit sommerhus. Bor du i lejebolig, andelsbolig eller ejerlejlighed, skal særlige betingelser være opfyldt for at få håndværkerfradrag.

  • Du skal selv betale for arbejdet.

Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto eller via hensættelser i din boligforening.

Lejere kan få fradrag for istandsættelse, hvis de har pligt til at udføre arbejdet, og hvis de bor i lejemålet, mens arbejdet udføres. D

et sidste gælder også, selv om udgifterne bliver trukket fra et forudbetalt depositum. Det kræver blot dokumentation for arbejdets udførsel, betalingen fra udlejeren, og at pengene er trukket fra depositummet.

  • Du skal have ret til at vedligeholde boligen.

Vedligeholdelsesarbejdet skal ligge inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer.

Bor du til leje, vil din råderet fremgå af lejekontrakten. Bor du i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Giver de råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller afholdes udgiften fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig

Publiceret 24 October 2020 09:00