Charlotte Hedegaard Søby er ny formand for Hvorslev Kunstforening. Foto: PR

Charlotte Hedegaard Søby er ny formand for Hvorslev Kunstforening. Foto: PR

Ekstraordinær generalforsamling i Hvorslev Kunstforening

hvorslev kunstforening Som tidligere meddelt, manglede Hvorslev Kunstforening to bestyrelsesmedlemmer, derfor blev der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på Ulstrup Skole 19. oktober med valg på dagsordenen.

"Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Charlotte Hedegaard Søby og Helene Sørensen stillede op, og blev valgt til Hvorslev Kunstforenings bestyrelse. Efter valget var det muligt for bestyrelsen at konstituere sig fuldtalligt, således at Charlotte Hedegaard Søby blev konstitueret som formand, Margrethe Westh som næstformand, Helle Riisager som kasserer, Liga Jensen som sekretær samt Mogens Lykkegaard og Helene Sørensen som medlemmer. Herudover blev Eva Bagger og Susan Jensen valgt som suppleanter," fortæller Liga Jensen fra Hvorslev Kunstforening.

Den nye formand, Charlotte Hedegaard Søby, 43 år, er selvstændig grafisk designer. Charlotte arbejder i dag som freelance fra sine kunders kontorer, men også fra sit eget kreative lokale i Ulstrup, som hun kalder Flottenheim. Her vil Hvorslev Kunstforening også helt naturligt holde til fremadrettet.

Hvorslev Kunstforening har eksisteret siden 1991 og afholder hvert år to udstillinger på Ulstrup Slot samt en kunstudflugt. Næste år fejrer Kunstforening 30 års jubilæum.

sas

Publiceret 03 November 2020 06:00