Den stolte grænseforening

Grænseforeningen har siden 1920 arbejdet for dansk åbenhed i Sydslesvig, så vi aldrig glemmer historien

Artiklens øverste billede
Grænseovergang ved Dambroen/Skomagerhus. Overgangen blev etableret ved genforeningen i 1920, samme år som grænseforeningen opstod. Foto Shutterstock

Placeringen af danske grænse ved Tyskland har bølget frem og tilbage igennem historien. På et tidspunkt var Sønderjylland som bekendt tysk, og senere fik Danmark mere af Sønderjylland tilbage.

Grænsen har ikke flyttet sig siden 1920, hvor hvor tre folkeafstemninger afgjorde, at det tidligere hertugdømme Slesvig skulle deles i to, således at den dansk-tyske grænse i dag går nord for Flensborg i øst og syd for Tønder i vest.

Det store tilhørsforhold til Danmark holder stadigvæk ved. Det arbejder blandt andet Grænseforeningen for.

Danske interesser

Grænseforeningen blev oprettet i den meget spændingsfyldte periode omkring 1. verdenskrigs afslutning og genforeningen i 1920. Siden da har foreningen varetaget det danske mindretals interesser. I dag er der omkring 10.000 medlemmer i foreningen.

I 2020 skulle genforeningens 100 års jubilæum have været fejret med pomp og pagt. Men som alle ved, så kom corona og udskød den fejring. Den kom dog her i 2021, hvor både dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Christian var i Sønderjylland for at deltage i fejringen.

»Vi overlader nu grænsen til de unge generationer. Det kan vi gøre trygt og i tillid til, at de har vilje og evne til at føre den udvikling videre, som deres forældre og bedsteforældre påbegyndte,« sagde dronningen blandt andet i sin tale.

Dronningen sender altid en hilsen til det danske mindretal i sin nytårstale.

Arbejder for oplysning

Grænseforeningens slogan er »For en åben danskhed«, og den arbejder for, at erfaringerne fra grænselandet, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer.

Grænseforeningen står for en række aktiviteter og arrangementer, der alle har til formål at sætte fokus på betydningen af en åben danskhed. Det sker med udgangspunkt i Sydslesvig.

Der arbejdes for, at de unge husker og lærer af historien. Foreningen laver blandt andet kulturmøder og har tæt kontakt til gymnasierne i Sydslesvig.

Desuden står Grænseforeningen bag en række undervisningstilbud herunder et nyt undervisningssite på nettet, ietGrænseland.dk

Sydslesvigske Børns Ferierejser er et andet initiativ, som Grænseforeningen står bag sammen med Dansk Skoleforening i Sydslesvig.

Grænseforeningen udgiver også Grænsen, et magasin om mindretal, sprog og kultur, og har det som en væsentlig forpligtelse at informere om grænselandet og mindretalsspørgsmål i Danmark. Informationerne kommer også på Grænseforeningens forskellige sites og de digitale medier.

Foreningens sekretariat ligger i København, og der er 55 selvstændige lokalafdelinger spredt rundt i landet, der arrangerer foredrag om – og ture til Sydslesvig

Dansk- tysk samfund

Alle steder i Sydslesvig mærker man det danske tilhørsforhold. Der findes cirka 50 danske skoler og lige så mange børnehaver samt danske kirker, biblioteker, fritidshjem og foreninger.

Flensborg Avis er den danske avis, og der er et dansksindet politiske parti, Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW).

Politisk er der fokus på det danske mindretal, der årligt modtager et tilskud fra den danske stat på cirka 500 millioner kroner til driften af sine institutioner.

Vil man lære mere om Grænseforeningen, så kontakt dem via graenseforeningen.dk. Foreningen er afhængig af private midler, så de tager gerne imod nye medlemmer.

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen