DEBAT:

Støj fra kæmpevindmøller er værre end anden støj

Af beboerrepræsentant Jens Chr. Leth for beboerne på Skadervej og Bakkevej i Voldum

læserbrev: Lavfrekvent støj kommer blandt andet fra de kæmpevindmøller, som i disse år planlægges landet over, og i øjeblikket strides de lærde om, hvorvidt lavfrekvent støj er skadelig. Professor i akustik ved Ålborg Universitet Henrik Møller fastholder imidlertid, at støjen fra megavindmøller er anderledes end almindelig støj. Lavfrekvent støj udbreder sig bedre end anden støj, og den har nemmere ved at trænge ind i boligerne, siger han. Han tilråder derfor blandt andet, at målemetoden for lavfrekvent støj skal ændres, og der skal indføres en sikkerhedsmargin ved projektering.
Tåsinge og Ringkøbing

Diverse udsagn fra naboer til de 125 meter høje vindmøller, der er stillet op på Tåsinge og ved Ringkøbing, bekræfter hans forskning. Beboerne her generes i helt urimelig grad. For eksempel kan en familie på Tåsinge berette, at børnene er holdt op med at lege udendørs. Dog var der en dag, hvor de igen pjattede rundt udenfor – men da holdt møllerne stille. Om natten er støjen værst, og det er umuligt at sove med vinduet åbent eller på klem. Når vingerne står i en skrå vinkel på huset, kan lyden bedst beskrives som en kæmpekniv, som skærer gennem luften med en voldsom lyd, rytmisk og konstant.


Rystede over forholdene

Fra Spjald ved Ringkøbing fortæller en familie, at støjen forstærkes i nærheden af bygningerne, og hvis en dør står åben kastes lyden rundt i rummet. De har i perioder bebrejdet sig selv, om det er dem, der var noget i vejen med, men også gæster og grupper, som har besøgt gården, er taget derfra chokerede og rystede over forholdene. Familien har klaget til kommunen over støjen, men målinger har ikke påvist overskridelse af gældende støjkrav. ”Det bekymrer, at alt tilsyneladende er i orden, det havde været mere betryggende, hvis der var konstateret fejl ved vindmøllerne, som en mulig forklaring på støjen. At lovens krav tillader støj i det omfang, som vi skal leve med dagligt, ryster os”, lyder det fra familien.
En familie ved Tim i Vestjylland, der bor 1500 meter fra en 149 meter høj mølle, vågner tit om natten i soveværelset på førstesalen på grund af lyden af møllernes vingeslag.
Det er altså ikke det rene pjat, at folk er urolige over vindmølleplanerne. Her på Skadervej/Bakkevej er vi helt med på, at der skal tænkes i vedvarende energi for at skåne miljøet. Men ligeså vel som kul og olie er uegnet på grund af uheldige skadevirkninger, så er megamøllerne altså også, når de stilles op tæt på mennesker. Om nogle år vil man sikkert ryste på hovedet over alle de kæmpemøller, der blev hældt ud over landskabet i en tid, hvor så meget anden ny og mere hensigtsmæssig teknik var udviklet og/eller tæt på at kunne gennemføres.

Til Miljøministeriet

Vi vil ønske, at Favrskov Kommune vil bede Miljøministeriet om tilladelse til at ekspropriere jord til vindmøller, så der kan findes optimale placeringer. Og vi vil ønske, at man afventer udfaldet af den retssag, som beboerne på Tåsinge har rejst. Vi vil håbe, at Favrskov Kommune vil tage højde for de eventuelt større støjgener og visuelle gener, der er ved at bo ’ved siden af’ møllerne og ikke ’under’ møllerne. En del af beboerne på Skadervej og Bakkevej vil nemlig på grund af højdeforskel i terrænet opleve møllevingerne ved Rigtrup suse rundt i næsten-øjenhøjde med os, jfr kommunens egne model-fotos. Vi vil også pege på naturherlighederne i området og fortælle, at nogle her fra vejen kan berette om turistbusser, der år tilbage som en fast del af udflugten for amerikanske turister havde udsigten fra Skadervej som én af attraktionerne i det østjyske.

Publiceret 16 November 2010 11:33

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus