Poul Aage Fogde.

Poul Aage Fogde.

Læserbrev:

Haldum-rundkørslen

Af Poul Aage Fogde, Æbleparken 17, Søften.

DEBAT I 2009 fik vi i Favrskov Kunstudvalg præsenteret Haldum initiativgruppes forslag til et kunstprojekt i Rundkørslen ved kirken, og vores vurdering var meget positiv. Dog måtte vi svare, at en ansøgning om finansiel støtte til projektet var afhængig af en godkendelse fra kommunens side. Efter at der for nylig er kommet et afslag fra Teknisk Forvaltning ved kommunen ønsker jeg at fremkomme med nedenstående personlige kommentarer, IKKE som repræsentant for Kunstudvalget, men som borger i Favrskov og som tidligere formand for Kunstudvalget i Hinnerup kommune.
Afslaget fra Teknisk Forvaltning kom, efter at sagen om kunstprojektet var blevet behandlet gennem mere end halvandet år, hvor der flere gange er blevet rykket for svar uden held, og hvor det virker som om sagen er ført fra Herodes til Pilatus og tilbage igen. Afslaget er især begrundet i, at kunstprojektet med dets pæle, wirer og kugler, som beskrevet her i avisen, kan "forværre eventuelle uheld", således kan glaskuglerne "gå igennem forruden på en bil" og "blænde trafikanterne", og wiren være "livsfarlig for motorcyklister ved en eventuel påkørsel".
Til sammenligning hermed kunne jeg fristes til at sige, at hvis nogen kører ind i et af kunstværkerne ved indfaldsvejene til Skive, vil vedkommende se ud som havde han været gennem en æggedeler! Men der er åbenbart stor forskel på, hvad man godkender i forskellige dele af landet, og i Favrskov skal der altså tages hensyn til de få, der kører som brækkede arme, og ikke til alle dem, der ville kunne få glæde af kunstværket ved Haldum kirke, bl.a. fordi de var nødt til at sagtne farten.
Det forekommer mig imidlertid, at de problemer, der ligger til grund for den kommunale afvisning, sagtens ville kunne afhjælpes gennem et seriøst samarbejde mellem initiativgruppen og kommunens tekniske afdeling. Fx var glaskuglerne tænkt som matte og kunne derfor umuligt blænde nogen; wiren kunne sættes, så den sprang af ved minimal berøring; pælene kan forsynes med brudled, etc. Desuden kunne der anlægges fartdæmpende striber på kørebanen på Skanderborgvej, etc.
Begrundelserne for afslaget er så ringe, at det bare virker, som om kommunens ansvarlige ikke vil have det kunstværk, selvom det er omkostningsfrit og ikke vil koste noget særligt i vedligeholdelse, og det synes jeg er for groft. Sagsforløbet forekommer mig at ville kunne genkendes af Kafka, og det er altså den tak, man får som ildsjæl her i kommunen. Hver eneste gang vi er på ferie i udlandet, beundrer vi de fine velholdte og ofte meget kunstnerisk udformede rundkørsler. Den risiko løber man bestemt ikke her i kommunen, men det ville det foreslåede kunstværk ved Haldum kirke i høj grad kunne råde bod på!

Publiceret 07 January 2011 15:52