Her er så Skjoldelevs postkasse.

Her er så Skjoldelevs postkasse.

Skjoldelevs postkasse mod Endelaves posthus

AF Jytte Bording Nielsen, Landsbyrådsrepræsentant Skjoldelev

LÆSERBREV: Konkurrencen mellem kandidaterne til Årets Landsby i Region Midtjylland er spidset til, efter at dommerpanelet og Regionsrådets rådgivende udvalg for Regional Udvikling har indstillet til Regionsrådet, at Endelave får prisen i år.
Med begrundelserne, der er nævnt i pressemeddelelsen, har Endelave også fortjent prisen. Ingen tvivl om, at de kæmper for at holde liv i deres lille ø-samfund godt støttet af Horsens Kommune.
Det, jeg efterlyser, er et modigt Regionsråd, der for en gangs skyld tør give prisen til en landsby der ikke har andre servicefaciliteter end en postkasse og Midttrafiks bus, der kører gennem byen ca. hver time, men der ligesom Endelave i det daglige kæmper for at skabe liv og aktiviteter i landsbyen/området og for områdets beboere.
For en landsby på fastlandet er det utopi at Kommunen vil støtte en lokal skole, bibliotek eller en læge. Her er der helt andre boller på suppen. Landsbyrådet i Favrskov Kommune har for 2011 været nødsaget til at halvere det årlige tilskud til kommunens landsbyer pga. økonomien.
Favrskov Kommunes landsbyer er alle aktive i Landsbyrådet. Vi nægter, at Jørgen Møller fra Ålborg Universitet skal få ret i sin påstand om, at omkring 500 landsbyer rundt omkring i hele landet "jævnes med jorden", fordi de sakker langt bagud i samfundsudviklingen.
I Skjoldelev/Markusminde-området har erhvervslivet blomstret mere frodigt for år tilbage, hvor vi var det område i kommunen med næst flest arbejdspladser, men selv i dag er der både erhvervsgartneri, to blomstergartnerier og et gartneri, der leverer færdigprodukter til de store supermarkeder, planteskole, kro, golfklub, rideskole, besøgshave og forskellige håndværkere.
Til glæde for områdets beboere især, men også for turister, der vil udforske Favrskovs flotte natur, har vi senest været med i projektet Kunsten ud i Landsbyerne og Favrskov Ruten – en kortlæggelse af bl.a. vandreture i kommunen.
En gruppe ildsjæle er i gang med et større projekt angående omdrejningspunktet for små lokalsamfund som Skjoldelev/Markusminde – nemlig Forsamlingshuset. Det skal opdateres, og det sidste nye er at få fortalt og nedskrevet så mange af de lokale historier fra gamle dage som muligt, hvorefter de til glæde for Lokalhistorisk interesserede vil blive lagt vores landsbyportal www.skjoldelev.dk.
Med dette vil jeg bare sige: ”Vi agter ikke at blive jævnet med jorden”.

Publiceret 10 January 2011 13:31