Borgmester Nils Borring.

Borgmester Nils Borring.

Klage eller kage?

Af Nils Borring, borgmester

Efter at have læst en række læserbreve fra Venstres byrådsmedlem Anders G. Christensen kom jeg til at tænke på de to sure gamle mænd fra Muppet Show. Uanset hvor meget positivt der kan siges, så brokker de sig.
Der har været udtrykt kritik af miljøgodkendelser på landbrugsområdet, embedsmænd er fremstillet som tendentiøse, folk er lagt ord i munden, der aldrig er sagt - og af flere omgange er sagsbehandlingstiden af byggesager kritiseret. Når forvaltningen så dokumenterer, at sagsbehandlingstiden er reduceret trods et stigende antal sager, så er det heller ikke godt nok. Så opfindes begrebet ”oplevet sagsbehandlingstid, og pludselig er det ikke længere sagsbehandlingstiden, der er problemet, men at ansøgere angiveligt oplever en ”meget lille fleksibilitet i at få lavet en byggeansøgning”.
Ingen er fejlfrie, men man skal være præcis i sin kritik, for at vi kan forbedre vores indsats. Jeg får mange tilkendegivelser om både tilfredshed og fleksibilitet fra borgere og virksomheder. Det er næppe heller tilfældigt, når borgere ligefrem dukker op med en kage for at sige ”tak for en god indsats”.
Anders G. Christensen fremmer ikke arbejdsglæden og produktiviteten i den kommunale verden ved konstant at skyde på det arbejde, vi som byråd beder vores medarbejdere om at udføre. I mit arbejde som borgmester prøver jeg at vise respekt og anerkendelse af den indsats, de ansatte leverer. Jeg tror mere på, at effektiviteten øges, hvis man påskønner folks indsats frem for at agere ridefoged. Jeg tror samtidig, det reducerer sygefraværet og øger arbejdsglæden. At vi som byråd har været tvunget til også at reducere i administrationen, skal vi ikke klandre de ansatte for, når konsekvenserne begynder at vise sig.
Måske skulle man skrive sig Piet Heins ord bag øret: ”Gode mennesker er dem, der bliver bedre af at blive behandlet godt”.

Publiceret 21 January 2011 10:47