DEBAT Vejdirektoratets indstilling til Transportudvalget er grebet ud af den blå luft

På vegne af gruppen "For en sydlig linjeføring", Morten Lindgaard Jensen, Mandhusvej 25, 8471 Sabro

Som en af de 480 medunderskrivere imod den midt og nordgående placering af Rute 26 delstrækning 2, har jeg, Morten Lindgaard Jensen, stillet Vejdirektoratet (efterfølgende VD) 4 spørgsmål for bl.a. at få afklaret årsagen til deres indstilling til Transportudvalget.
VD besvarer ikke spørgsmålene, og derfor tyder det på, som det også var min opfattelse, at enten er der en politisk dagsorden, der har bestemt indstillingen, eller også virker det som et lotteri hvor hensynet til borgere og vækstmuligheder, tabte til et ubegrundet naturhensyn.
VD ignorer totalt de mange underskrifter fra Lading-området. Udover de 480 underskrifter er der yderligere en Fajstup gruppe, der også bakker op, men måske er der en enkelt undtagelse!
Jeg er da bekendt med, at der er opstået en ny lille lokal græsrodsbevægelse, der er for eller imod fredningen ved Lading Sø – lidt afhængig af situationen!
Man undres over hvor naivt folk vil udstille sig selv, når man når til at frustrationerne presser på. Græsrodsbevægelsen har tidligere kæmpet imod fredningen i forbindelse med deres eget byggeri i det fredede område, og i dag beskylder de så i øvrigt andre for opportunisme, selvom det er hvad de selv, i bund og grund står for ved denne varetagelse af egne interesser, hvor de bruger fredningshensyn i deres argument for en nordlig placering af motorvejen, lagt fra deres egen baghave.
VD har heller ikke kommenteret spørgsmålet vedrørende Århus Kommunes anbefaling til delstrækning 2.
Det undrer mig, hvilken betydning det har at Århus Kommunes byråd, i enighed har peget på en nordlig placering. Umiddelbart bringer det tankerne i retning af om der ?stikker noget under her?.
Der bliver rift om nye bosættere i Århus og omegnskommunerne de næste 25 år. Har Århus Kommune en overordnet dagsorden der går Favrskov Kommune imod ?
Lading-området er et vigtigt bosætningsområde, i vækst, i oplandet til Århus. Og i erkendelse af, at udviklingen fortsat rykker mod de større byer, og at Favrskov Kommune er vækstscorer på salg af byggegrunde, undres det at spørgsmålet vedrørende dette totalt ignoreres af VD.
VD skriver godt nok i deres høringsnotat, at man ikke har for sædvane at drage menneskelige hensyn ind i en VVM – vi lever i det 21"århundrede, så det må kunne gøres bedre!
VD har lavet en grundig VVM redegørelse, hvorfor så denne tynde afslutning uden reelle begrundelser for anbefalingen vedrørende delstrækning 2 ?
Selvom at den nuværende regering har udmeldt at der ikke er penge til motorveje foreløbig, bør denne VVM redegørelse og tilhørende indstilling der stavnsbinder folk til deres bolig, hurtigst muligt effektueres!
Der er ofret adskillige millioner på en VVM redegørelse og adskillige borgere er blevet meget berørt af VD"s arbejde.
Skal dette arbejde blot hænge som en sort sky over vores område? Det gælder alle delstrækninger på ruten - er der tale om uansvarlig anvendelse af samfundets midler.
Det kan man simpelthen ikke være bekendt!

Publiceret 01 January 2013 16:00