DEBAT:

Varm mad fra Favrskov Mad?

Af Ole Vinsten, Flinthøjen, 8382 Hinnerup

Den 4/2 2016 var der et indlæg i Favrskov Posten under titel: Penge: Ældre milliarden hjælper med at fastholde niveauet.
I artiklen anfører Lone Glarbo blandt andet, citat fra indlægget:
”En anden lille million går til ernæringsindsatsen. Her handler det bl.a. om muligheden for at kunne vælge mad, der er holdt varmt fra tilberedningen til konsumeringen. Det kræver dog, at der vil være private madleverandører, der er interesseret i det, og dels at de kan blive godkendt. Hvis mange vælger varmholdt mad, kan det koste kommunen penge, idet en nedgang i produktionen på det kommunale Favrskov Mad må forventes at give stigende priser”.
Hertil mine bemærkninger og spørgsmål! Lyder rigtig dejligt, når Lone oplyser, at der er udsigt til levering af friskfremstillede varme middagsretter. Et længe fremsat ønske fra borger/ kunder, der er visiteret til levering af mad via Favrskov Kommune.
Når Lone anfører, at der for opfyldelse af leverance af varme friskfremstillede middagsretter så kræves, at der er interesse fra private madleverandører, og at disse leverandører kan godkendes. Her menes formodentlig godkendes af Favrskov Kommune?
Når Lone bemærker, såfremt mange vælger varmholdt mad, så koster det kommunen penge! Hertil skal lige påpeges, at borgeren/kunden betaler p.t. kr. 51,- pr. vakuumpakket middagsret leveret fra Favrskov Kommune (Favrskov Mad), hvor borgeren/kunden, så i øvrigt, selv skal foretage tilberedning og opvarmning af middagsretten. Hvorvidt fremstillingsprisen hos Favrskov Mad overstiger nævnte pris, kender jeg ikke til? Jeg finder, at Lone Glarbos argumentation virker mærkværdig? Hvad sker der lige, såfremt der ikke findes leveringsordning med de omtalte private madleverandører? Hvad bliver der så af den million, der er tilkendt ernæringsindsatsen?
Endelig giver Lone udtryk for, at varmholdt mad kan koste kommunen penge, idet der vil ske nedgang i produktionen hos det kommunale Favrskov Mad, og dermed give stigende priser. Den forstår jeg ikke! I mange sammenhænge, udliciterer Favrskov Kommune opgaver. Endog mener jeg at huske, at madleverancer til Favrskov Kommunes kantine, blev udlagt i licitation! Reelt nok!
Hvorfor kan det helt moderne køkken (Favrskov Mad), så ikke omstilles til levering af friskfremstillede middagsretter i fri konkurrence med de private leverandører, som Lone Glarbo hævder vil fordyre leverings- og fremstillingsprocessen?
Imødeser svar på mine spørgsmål?

Publiceret 08 February 2016 16:00