DEBAT:

Værdighedsmilliarden og varmholdt mad

Grethe Villadsen, Favrskov Byråd, Soc.dem

Forslag til værdighedspolitik er på socialudvalgets dagsorden den 5. april., Værdighedspolitikken er lavet på baggrund af et temamøde med bla. repræsentanter fra byrådet, ældrerådet, handicaprådet, pensionistforeninger, samt kommunale medarbejdere fra Social og Sundhed.

Som Ole Vinsten skriver er værdighedsmilliarden øremærket ældreområdet.
Et af punkterne i værdighedspolitikken er omkring mad og ernæring.
“Ældreplejen sætter fokus på en styrkelse af ernæringsindsatsen. Der ansættes en ernæringsassistent, samtidig reserveres der midler til at styrke valgfriheden for borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, da leverandører af varmholdt mad fremover vil kunne blive godkendt.”

Og vi har været lidt på forkant,  på byrådsmødet i februar blev der godkendt en revideret kvalitetsstandard for madservice, som gør det muligt, at ydelsen nu kan indeholde både varmholdt mad og kølemad.
Det var egentlig slet ikke dette emne mit første læserbrev gik på, men det falder meget godt i tråd, for det handler i bund og grund om, at min holdning er den, at borgerinddragelse er et vigtigt element i byrådets arbejde. 

Til slut vil jeg lige oplyse om, at vakuumpakkede frokostpakker ikke er et tilbud i Favrskov kommune, det har heller ikke været på tale. Hvis man er visiteret til hjælp til frokost, så er det frisksmurt mad, som man får hjælp til at smøre og anrette.


Publiceret 05 April 2016 05:00