DEBAT:

Den går ikke!

Per Holm Knudsen, Tommesensvej 2, 8450 Hammel

I forbindelse med, at jeg har modtaget den foreløbige tilstandsrapport i september, er der mindst to forhold, der springer mig i øjnene.

Privatiseringen af Ditzelsvej og privatiseringen af de offentlige stier.

Ved byrådets behandling 26. juni 2012 pkt. 110 ”Omklassificering af kommunale veje til private fællesveje” fremgår det, at Ditzelsvej foreslås privatiseres.

Ved byrådets behandling 29. januar 2013 af pkt. 9 ”Harmonisering og omklassificering af veje” har man i midlertid fundet ud af, at der ligger en daginstitution, Engly, på Ditzelsvej, hvorfor Ditzelsvej ikke længere foreslås privatiseret. Denne beslutning har selvfølgelig retsvirkning, og ejere og brugere på Ditzelsvej har en naturlig og berettiget forventning om, at Ditzelsvej ikke privatiseres.

I løbet af 2014 foreslås det, at Engly skal lukkes og ved byrådsmødet 25. august 2015 pkt. 116 ”Omklassificering af kommunale veje til private fællesveje” foreslås det, at Ditzelsvej derfor skal privatiseres, hvilket dog ikke fremgår af sagens oversigtskort.

I mellemtiden er der kommet en ny vejlov, og byrådet kan ikke pludselig på tværs af byrådets beslutning af 29. januar 2013 pkt. 9 stoppe Ditzelsvej ind i den igangværende privatiseringsproces. Byrådet skulle derimod have fulgt reglerne i den nye vejlovs bestemmelser i kap. 11 om ”Nedlæggelse af kommuneveje” og have startet forfra med Ditzelsvej med udgangspunkt i 25. august 2015. Så den går ikke!

Det andet forhold er nedklassificeringen af de offentlige stier, og her skal jeg henvise til definitionerne i Lov om private fællesveje af 2015 § 10. På intet tidspunkt i hele omklassificeringsprocessen har der været tale om privatisering af de offentlige stier, og det fremgår tydeligt af de kortbilag, der har været vedlagt sagen. Ligeledes fremgår det heller ikke af vejlisterne. Først ved udsendelsen af den foreløbige tilstandsrapport i ultimo september 2016 er de offentlige stier, som man foreslår privatiseret, medtaget, og ydermere er det først annonceret den 4. oktober 2016 i Favrskov Posten. Den går absolut ikke! Der har ikke været en 4 års frist til at forberede sig på en privatisering af de offentlige stier. Her må kommunen bide i det sure æble og starte forfra, hvis man ønsker at privatisere de offentlige stier, selv om dette dog næppe er lovligt efter den nye vejlov.

Publiceret 13 October 2016 17:00