Siden det seneste kommunale oplysningsmøde om vej-sagen i Ulstrup, så er de privatiserings-ramte ikke blevet klogere. Nu forsøger en gruppe at holde deres eget møde.

Siden det seneste kommunale oplysningsmøde om vej-sagen i Ulstrup, så er de privatiserings-ramte ikke blevet klogere. Nu forsøger en gruppe at holde deres eget møde.

Vejside-sagen:

Initiativgruppe holder møde for privatiseringsramte i Hammel

Borgermøde for repræsentanter for privatiseringstruede veje i Hammel om tilstandsrapporter og privatisering

Initiativgruppen fra Tommesensvej i Hammel har valgt at invitere til et offentligt tilgængeligt møde om tilstandsrapporter og privatisering.
De inviterede er repræsentanter for privatiseringstruede veje i Hammel om tilstandsrapporter og privatisering, lyder det til FavrskovPosten.

"Der har fra flere sider været udtrykt ønske om at deltage i Initiativgruppen Tommesensvejs møde for ejere og brugere på Tommesensvej. Vi har valgt at det møde (3. november) kun vedrører Tommesensvej. Til gengæld synes vi, at det er en god ide med et fællesmøde til drøftelse af, hvordan man kan imødegå de truende privatiseringer af vores fælles kommuneveje," lyder det fra Per Holm Knudsen, på vegne af initiativgruppen.

På mødet mandag 28. november klokken 19:00-22:00 i InSide vil der være mulighed for at tilkendegive synspunkter og komme med ideer.

Initiativgruppen Tommesensvej vil fremlægge udkast til indsigelse vedrørende Favrskov Kommunes hidtidige procedure.

"Da vi ikke ved hvor mange, der vil møde op i mødelokale 5 med plads til ca. 60 mennesker, vil vi foreslå, at vejene sender et passende antal repræsentanter," lyder det.

Dagsorden for mødet vil blive udsendt på email og ligge tilgængeligt dels på vores hjemmeside (møder) og dels ved mødet.

Vej-møde

Mødet foregår mandag 28. november klokken 19:00-22:00 i InSide, Dalvej 1, Hammel – Mødelokale 5.


Initiativgruppen Tommesensvej opfordrer til, at man tilmelder forud sig til igt@tommesensvej.dk

Publiceret 25 October 2016 08:15