DEBAT:

Vejsagen og fællesskabet

Af
Per Holm Knudsen (EL)

Tommesensvej 2

Hammel

byrådskandidat

Vejsagen er indtil videre blevet løst til de flestes tilfredshed. Langt ind i de partier, der oprindeligt gik ind for privatisering af de kommunale veje, var der faktisk stor utilfredshed med vejsagen.

Vejsagen kom da også ualmindeligt dårligt fra start, og det gjorde den fordi, det der skulle se ud som en sag om den bedst mulige harmonisering af kommunens veje, i virkeligheden blot var et maskeret besparelsesforslag.

Måske var det også årsagen til, at sagen gennem hele forløbet var så dårligt undersøgt, forberedt og leveret til borgerne i kommunen. Man tænkte på vejsagen som en spareøvelse, men det, der regulerede sagen, var vejlovene, der faktisk stiller store krav til gennemtænkte trafikale løsninger, til gavn for borgerne.

Den tidligere trafikminister fra Venstre havde allerede i efteråret 2010 gjort det svært for kommunerne at bruge privatisering af kommuneveje som økonomiregulering, vejlovene handler om trafikregulering.

Vejsagen var samtidigt et rigtig godt eksempel på, at fællesskab fungerer. Borgerne på de berørte kommuneveje rejste sig i stort tal i berettiget vrede mod de uigennemtænkte besparelser. Jeg og andre på Tommesensvej lavede en helt igennem partipolitisk neutral initiativgruppe, hvor vi hver især bidrog med de forskellige kompetencer, vi har. Det var virkelig et fællesskab, der fungerede på bedste vis.

Vejene i kommunen er vigtige dele af fællesskabets livsnerver, og derfor er vejene selvsagt også en kommunal kerneopgave.

Vi skal nu have løst problemerne med de private fællesveje. De kommunalt ejede private fællesveje kan kommunen umiddelbart overtage vedligeholdelsen af. Med hensyn til de privatejede private fællesveje, der kunne en løsning være, at kommunen overtog ejerskabet mod at betale de udgifter, der vil være forbundet med ændring af skøder m.m., som en frivillig mulighed for de private grundejere.

Og sammen skal vi passe på vores veje, de trænger voldsomt til at blive vedligeholdt, så vi kan mærke, at fællesskab fungerer på tværs af kommunen.

Publiceret 11 October 2017 10:00