DEBAT:

Hvad sker der hos de ældre når vi andre sover

Erik Bertelsen, formand for Ældrerådet, 8880 Thorsø

Ældrerådet i Favrskov kommune har foreslået byrådet, at der i budget 2019 afsættes penge til en analyse af, hvad der sker i ældreområdet om aftenen, natten og weekender.

Vi høre ofte udsagn om at der er for dårlig bemanding på de skæve tidspunkter. Derfor foreslår Ældrerådet at der i 2019 udarbejdes en analyse, der afdækker om der er noget om snakken.

Analysens formål er, at afdække om der er tilstrækkeligt pleje personale om aftenen, natten og weekender.

Er der for lav bemanding på disse tidspunkter, kan det let påvirke den ældres tryghed, men også arbejdsmiljøet for det personale der er på vagt på disse tidspunkter.

Måske viser afdækningen nye og anderledes muligheder for vagt rytmer, så der med fordel kan laves en omlægning. Skulle afdækningen vise, at der ikke er noget om snakken, er det jo særdeles positivt. Og det er så også med til at skabe tryghed for området, at der er den rette bemanding døgnet rundt.

Forslaget anbefaler at afdækningen sker på såvel alle plejecentre som på hjemmeplejen.

Ældrerådet anbefaler at der ses på området med nye øjne og det bør overvejes, at lade eksterne foretage afdækningen.

Forslaget indgår sammen med andre budgetforslag i det videre arbejde med Favrskov kommunens budget for 2019.

Publiceret 26 April 2018 04:00