Debat: Gensvar: Urimelige og grove beskyldninger

Lone Glarbo, Byrådsmedlem Favrskov Byråd (V), Optiker/optometrist, cand.merc.aud.

Debat Kære Marianne.

(Svar til 'Gensvar: Lone Glarbo er dårligt orienteret', af Marianne Overby, Red.)

Jeg er opdraget til at tale til mine medmennesker, som jeg forventer selv at blive behandlet, og jeg synes faktisk, at du har lidt at lære der. Det mindste man bør kunne forvente er, at vi taler ordentligt og respektfuldt til hinanden.

Jeg er ked af, at din mand Edgon er syg. Jeg har selv lige haft min mor rundt i sygehusvæsenet med ophold på flere af regionens sygehuse. Selvom det er meget trist, at Edgon er syg, så er det ingen undskyldning for dine grove og helt urimelig beskyldninger, både mod mig og Favrskov Kommune.

Jeg omtaler fakta, og det står jo altså ikke til at diskutere. Jeg syntes jo faktisk at det vigtigste er, at din mand har fået den hjælp og pleje, som det ikke har været muligt for dig at give ham hjemme. Det må trods alt være vigtigere, end at det har kostet 4.000 kr for en måneds ophold med kost og logi. Det er vel godt, og selv om jeg er klar over at en folkepension ikke er specielt stor, så er det det som loven foreskriver.

Der er ikke foregået ulovligheder i Favrskov, og som jeg allerede har skrevet til dig tidligere, så skelner loven imellem akutpladser og korttidspladser/aflastningspladser.

En akutplads er gratis i stedet for et sygehusophold.

På kommunens hjemmeside fremgår følgende:

“Du kan få bevilget et korttidsophold, hvis du har:

Behov for et intensivt genoptræningsophold

Behov for sygepleje og indsats fra plejepersonale, som ikke kan foregå i eget hjem

Behov for en tværfaglig rehabiliteringsindsats

Behov for en neurologisk rehabiliteringsindsats, som ikke kan foregå i eget hjem

Behov for aflastning af pårørende

Et midlertidigt genoptræningssophold er en målrettet og tidsafgrænset indsats, hvor formålet med opholdet bliver afklaret i samarbejde med dig og personalet på korttidssafsnittet.

Formålet er, at du får muligheden for at genskabe et så godt hverdagsliv som muligt, hvor du selv bidrager så meget, som du kan.”

Jeg gør opmærksom på, at der ikke kommer yderligere svar fra mig i denne personsag.

Med ønsket om en Glædelig Jul.

Publiceret 12 December 2018 15:12