Bruno Kolding fra Skovvej i Hadsten har lasermålt broens højde, der mindst er 4,1 meter i højden. Han mener derfor ikke, at det er nødvendigt at bygge en ny, højere bro. Foto: Kian Johansen

Bruno Kolding fra Skovvej i Hadsten har lasermålt broens højde, der mindst er 4,1 meter i højden. Han mener derfor ikke, at det er nødvendigt at bygge en ny, højere bro. Foto: Kian Johansen

Debat: Broen over Skovvej, er 4,10 meter ikke rigelig?

Bruno Kolding, Skovvej 16, 8370 Hadsten

Debat Det glæder mig, at Claus Vind Andersen (chef for Trafik og Ejendomme i Favrskov Kommune, red.), udtrykker forståelse for forholdene ved krydset Vesselbjergvej/Kirkevej – Randersvej/Skanderborgvej.

Uanset hvad, vil en nedrivning af broen over Randersvej, forringe de trafikale forhold for mange af beboerne i lokal området.

Claus Vind Andersen's argumenter om frihøjde holder ikke.

Dimensionsbekendtgørelsen §12 tillader Ikke lastbiler over 4,0 m., så en højde på f.eks. 4,10 m. vil være rigelig.

Jeg har opmålt broen med laser.

Det viser sig, at broens laveste højde over kørebanen er 4,10 meter.

    Måling nord vest hjørne 4,13 meter.

    Måling syd vestlig hjørne 4,79 meter.

    Måling nordøstlig hjørne 4,10 meter.

    Måling syd østlig hjørne 4,13 meter.

Målingerne er foretaget på toppen af kantstenen lodret op mod broen, tillagt de 13 cm. for højden af kantstenen.

Det vil sige, at al lovlig lastbiltrafik uhindret kan passere under broen i begge vognbaner, da lovlige opbygninger ikke må overstige 4,00 meter.

Jeg tror faktisk, at kommunen er klar over disse data, da de har pillet skiltningen med højde under 4 meter ned.

Jeg mener hermed, at kommunens begrundelse for at fjerne broen er faldet bort, broen udgør ikke et problem for trafikken.

Man kunne evt. lave en supplerende skiltning på broen som angiver mindstehøjden.

Da man sidst renoverede vejbelægningen, lagde man ny asfalt oven på den eksisterende, hvis man fjerner denne asfalt er det ikke mange cm. yderligere der skal findes.

Der henvises til at broen er en bue bro, frihøjde er vel frihøjde uanset om broen er buet eller firkantet. Claus Vind Andersen`s bemærkninger om at vejens hældning giver problemer, hvis forholdene ændres holder heller ikke, tidligere har vejens hældning trods et lavere niveau ikke voldt problemer.

Jeg tror heller ikke der foreligger tekniske beregninger der vil understøtte Claus Vind Andersen's påstande, i så fald vil jeg gerne have det dokumenteret.

Jeg føler, at der er taget en beslutning, som man ikke under nogen omstændigheder har tænkt sig at ændre. Det er ikke rimeligt, at kommunen ikke lytter til eller inddrager borgerne og efterfølgende bruger tvivlsomme udokumenterede argumenter som begrundelse for at gennem føre projektet.

Jeg vil gerne opfordre byrådet til at genoverveje projektet, og inddrage de berørte borgere.

Publiceret 18 January 2019 10:30