Debat: 30-40 ekstra pladser er ikke nok

Jonas Søby Pedersen, landinspektørstuderende Aalborg Universitet, Visionsvej 2, 9000 Aalborg

Flere oplever allerede i dag et pres på parkeringspladserne i Hadsten Midtby.

Derfor er der behov for at øge antallet markant – både af hensyn til butikkerne og pendlerne – men også af hensyn til de mange nye beboere, der jf. den fremlagte midtbyplan kommer til at bo i midtbyen.

Derfor er det også positivt, at der i den nugældende kommuneplan stilles krav om integreret parkering i et eventuelt nyt byggeri på »pendlerparkeringspladsen« syd for stationen. Det fremgår af nærværende avis (d. 19/3-2019) at belægningsprocenten for de nuværende 120 parkeringspladser er mellem 70-95 procent.

Dermed bekymrer det mig, når jeg kan læse i kommentartråden i førnævnte artikel, at det skitseprojekt, som er fremlagt for et byggeri på pladsen som udgangspunkt kun vil øge antallet med mellem 30-40 pladser.

I min optik er det slet ikke nok – antallet af pladser bør som minimum fordobles for at fremtidssikre handlen og fremme brugen af kollektiv trafik.

I det vedlagte forslag vil der være plads til mellem 300-320 parkeringspladser.

Den primære indkørsel til parkeringsanlægget vil være direkte fra Skanderborgvej i et signalreguleret kryds, hvorved vi sparer bymidten for unødvendig trafik.

Flere parkeringspladser behøver ikke nødvendigvis være det eneste svar på udfordringerne med pendlerparkering. Hvis vi tænker ud af boksen, så kunne man overveje at indsætte elektriske pendler-bybusser, der kører med afgange om morgen og eftermiddag. Dette er nemlig ikke udelukkende et spørgsmål om at løse trafikproblemerne i Hadsten, men også at nedbringe trængslen ind til Aarhus ved at flytte flere over i den kollektive trafik.

Publiceret 20 March 2019 14:00