Debat: Barndommen har en værdi i sig selv

Birgit Liin (V), Favrskov Byråd, fmd. Børne- og Skoleudvalget

debat I de seneste 10 år har der været meget fokus på, at børn og unge skulle rustes til arbejdsmarkedet. De skulle være robuste, kompetente og lære at sætte mål for sig selv, så de bedre kunne konkurrere mod kineserne. De skulle hærdes og sige 'pyt', hvis de faldt.

Nogle har kaldt børnene for 'konkurrencestatens soldater', som hurtigt kunne blive gode skatteydere.

Jeg har som børne- og skoleudvalgsformand ønsket at få pendulet til at svinge i en anden retning.

Jeg har savnet, at vi i Favrskov Kommune taler om dannelse, det hele menneske, det gode børneliv – og om empati, tryghed og omsorg.

Derfor er jeg glad for, at vi i byrådet nu har sendt et udkast til ny børne- og ungepolitik i høring frem til 23. april. For den nye politik afspejler den balance, jeg har efterspurgt.

Dannelsen er i den nye politik helt central. Det handler om at lære sig selv at kende - og det tager tid. Det handler også om at lære andre at kende.

Kun når vi kender og genkender andre mennesker, kan vi forstå dem. Og endelig skal man kende verden. Man skal vide nok til at kunne deltage i demokratiet og danne sin egen mening.

Jeg håber, at mange vil læse udkastet til ny børne- og ungepolitik på kommunens hjemmeside og lade os vide, om de synes, at vi er på vej i den rigtige retning.

Når politikken efter høringsperioden vedtages endeligt i juni, skal den omsættes i børnenes hverdag. Den skal nemlig ikke kun samle støv i en skuffe.

Publiceret 02 April 2019 09:30