Foto: Michael Wulff

Foto: Michael Wulff

Debat: En massakre på dyr og træer

Chris Sørensen, Humlehuset, Humlehaven 26, 8382 Hinnerup

Favrskov Kommune arbejder for øjeblikket på at færdiggøre den omfarts-/aflastningsvej, Engelbjerggård, der skal føre en del trafik fra det nordlige Hinnerup øst om byen, ned over Rønbækken og videre ad Rønbækvej til Søften.

Det kan man vanskeligt beklage sig alt for voldsomt over, når selv bor i den del af byen og ved dagligt selvsyn kan konstatere, at der er behov for, at noget af trafikken kan ledes uden om byen.

Til gengæld kan man godt være ret så bekymret over det overgreb, man udsætter vegetationen langs Rønbækken mellem den nye bro og vestover ind til Overdrevet og Rønvangen for.

Der er tale om noget så sjældent som en galleriskov, som ifølge Gyldendals Store Ordbog er kendetegnet ved at rumme en flora og fauna, der ofte er helt forskellig fra den, som findes i den omgivende vegetation. Det hedder bl.a., at "galleriskove er vigtige overlevelsessteder for mange truede arter."

Alligevel har der i de forløbne måneder fundet ikke så lidt af en massakre sted, en massakre, der tilsyneladende endnu ikke er overstået. Så sent som i disse dage fældes der endnu flere af de store træer på stedet med de konsekvenser for diversiteten, det medfører.

Én ting er vejgennemføringen, der kræver sine ofre, men hvorfor denne hæmningsløse fældning af træer og buske på steder, hvor der indtil nu ellers kun kommer harer, ræve, rådyr, fasaner og andet vildt, et dyreliv som vi indtil har kunnet glæde os over, men som man må frygte, finder andre mere attraktive steder at opholde sig.

Hvorfor....?

Foto: Michael Wulff

Foto: Michael Wulff

Publiceret 10 April 2019 07:20