Debat: Det går lidt for hurtigt!

Niels Kallehave (DF) Tåsingevej Hadsten

Tidens klima debat fylder, den fylder rigtig meget,

Læs her hvad Jason Box, der er professor i glaciologi ved GEUS siger:

"Vi sammenholder målinger af både geofysiske og biologiske forhold i Arktis gennem tiden, og vi ser den samme tydelige tendens: Temperaturen stiger, isen forsvinder, og der bliver mere grønt. Vi får et helt andet Arktis, end vi har været vant til. Vi nu er på vej ud af vores istid, kaldet kvartære istid, som vel er nr. halvtreds i rækken, alle med det samme klima mønster. og menneskelig aktivitet skubber da i den retning," siger Jason Box.

"Med mellem en halv og en hel grad."

Men hvorfor skulle det være en trussel mod menneskehedens overlevelse, siger Jason Box, professor i glaciologi.

Når jorden vender tilbage til sin normale, dvs. isfrie polers tilstand, om nogle tusinde år, fordi temperaturen stiger 8-10 grader.

Vil atmosfærens CO² stige. CO² er et ubetinget gode for plantelivet, gartnere tilfører som bekendt CO2 til deres vækster i drivhusene. Kloden bliver grønnere (en halv million kvadratkilometer om året), ørkener skrumper ind, og afgrøder vokser. Naturligvis skal vi vænne os til en højere vandstand. Fortsætter havets nuværende stigningstakt, vil det om 200 år stå 60 cm højere end i dag.

Men 200 år er lang tid. Næsten alt hvad vi ser omkring os er skabt inden for de sidste 200 år. For 200 år siden havde vi enevælde, København havde ingen kloakker, der var ingen jernbaner, ingen elforsyning og slet ingen biler, flyvemaskiner, fjernsyn, internet eller Facebook. Så mon ikke vi kan klare fremtidens vandstandsproblemer.

Publiceret 11 April 2019 13:42