Debat: SSP samarbejdet fungerer

Morten Bang Medlem af Byrådet for Venstre

debat Vi har netop fået en status på samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politiet (SSP) i Favrskov kommune.

Samarbejdet er velfungerende, og ungdomskriminaliteten i kommunen er generelt lav.

Kommunen har i samarbejdet haft fælles fokusområder i 2018, som fortsætter i 2019:

- Kriminalitetsforebyggende indsats med særlig fokus på butiks og brugstyverier

- Børn og unges trivsel, med fokus på mobning, kriser, ensomhed og uhensigtsmæssig forbrug af spiritus/øl/cigaretter og adfærd generelt

- Digital dannelse, herunder uberettiget videregivelse af billeder m.v.

- Tæt opfølgning omkring børn og unge der har været sigtet for kriminalitet

Den tidlige opsporing er en af nøglerne til at 'fange' de børn og unge, der mistrives. Skoler, sociale myndigheder og politiet har fokus på at få de børn og unge tilbage på ”rette spor”.

I rapporten for 2018 kan man læse, at der er otte sigtelser for videregivelse af billeder (personfølsomt materiale). Sigtelserne er alle i forbindelse med 'umbrella-sagen'. I 2019 vil der være særligt fokus på denne type sager. Digital dannelse er et af de områder, der får større og større opmærksomhed også fra politiets side. Det handler om, at SSP skal forebygge og oplyse de unge om, hvordan de 'opfører sig' i den digitale verden. Udover SSP, så har forældrene også en stor opgave i at vejlede og tale med de unge om, hvordan 'de færdes på nettet'.

Publiceret 25 April 2019 08:15