Debat: Samspil mellem generationerne

Dorte Winther (V) Byrådsmedlem i Favrskov Kommune

debat I denne tid popper der skønne beretninger op om, hvordan besøg af børnehavebørn og skolebørn på vores ældrecentre skaber glæde og værdi for både børn og gamle.

Senest læste jeg om Gudenådalens Efterskole, som har haft forsøg med oprettelse af et valgfag, hvor efterskoleeleverne har besøgt Anlægget i Ulstrup. Et forsøg, der har været en stor succes og som kører videre i det kommende skoleår.

I Sall har friplejehjemmet og Frijsendal Skole i flere år samarbejdet om at eleverne kommer på plejehjemmet, både for at lære madkundskab og ikke mindst for at være sammen med plejehjemmets beboere.

I Horsens Kommune har man taget yderligere et skridt for at skabe værdi på tværs af generationer. Her har man ansat ungarbejdere på plejecentrene - ikke kun til at udføre nogle af de opgaver, som ikke kræver sundhedsfaglig ekspertise, men også for at være sammen med beboerne.

Også her berettes der om en stor succes og værdiskabelse, når unge og gamle mødes i hyggeligt samvær.

Det glæder mig, når der på denne måde tænkes 'ud af boksen' i forhold til at etablere nye tilbud og samarbejdsformer på tværs af sektorer.

Det ser jeg gerne udbygget, og det er noget, vi i Venstre vil arbejde for. Gerne i en kombination af tilbud, der er baseret på frivillighed og tilbud, hvor vi for eksempel ansætter ungarbejdere på vores plejecentre.

Nogle vil sikkert med det samme tænke, at vi ikke må fjerne opgaver fra sundhedspersonalet og argumentere for, at det forringer de tilbud, vi har til vores borgere.

Jeg er overbevist om, at det i stedet kan forbedre vores servicering af borgerne samtidig med, at vi kan sikre, at vores knappe ressourcer på pleje- og omsorgsområdet udnyttes bedst muligt.

Publiceret 09 May 2019 15:00