Debat:

Den faglige stolthed skal frem og vores fag skal tales op

Svend Hansen, Vestergade 20, Ulstrup

Den faglige stolthed skal frem og vores fag skal tales op.

Nu om dage er folk så fokuserede på deres eget hverv, uddannelse og titel. Jeg fornemmer at der er rigtig mange, som ikke er vidende om, hvilke kompetencer andre hverv og faggrupper har. Vi kan starte med min egen.

Til et stormøde for Social- og Sundheds assistenter i Aalborg, fik jeg sagt til den daværende formand for FOAs sundhedssektor, at jeg bare var assistent.

Det faldt Karen Stæhr for hjertet, og glemmer aldrig hendes reaktion og hendes ord fra den aften. Salen var tæt pakket, maden konsumeret – og der havde lige været rygepause, så dunsten af røg hang tæt i tøjet på de øvrige deltagere som havde været ude at “trække” vejret.

Karen foreskrev for mig fast, men bestemt, at der ikke var noget eller nogen der bare var “bare”. Jeg havde værsågod at omtale mig selv pg mit fag som Social- og Sundheds assistent.

I det øjeblik vidste jeg ikke hvilket ben jeg skulle stå på. Men senere gik det op for mig, hun har jo ret. Min profession spænder over et stort arsenal af kompetencer. Kompetencer vi i øvrigt desværre ikke altid får lov at bruge.

Dels på grund af uvidenhed om hvad vores uddannelse indeholder, og hvilke kompetencer vi tillærer os qua vores uddannelse.

Det er dog ikke kun min egen uddannelse der skal fremhæves. I dag var vi til forældremøde der omhandlede snarlig opstart i 0. Klasse for vores dreng. Rigtig godt møde i øvrigt. Men jeg blev forbløffet skal jeg lige love for.

Mange voksne mennesker har den fordel, at de langt hen ad vejen kan tilrettelægge og planlægge mange af deres arbejdsopgaver og arbejdsgange, og derved tage ejerskab over dem. Det var én ting som forældremødet bar præg af, da det kom til finjustering af de kommende klasser.

Det virkede til, at der var en klar forventning om, at man som forælder selv kunne være med til at bestemme hvilken klasse ens barn skulle i, og med hvilke børn. Pædagogerne og lærerne havde lagt et kæmpe arbejde i at vurdere børnene ud fra flere områder – heriblandt didaktisk, motorisk – og behov. For mig virkede det som om at ikke alle anerkendte det store og gode arbejde, som de havde lagt i sammensætningen af vores børn i de to klasser de skal deles ind i.

Skolelederen og det øvrige personale der var med til forældremødet, klarede debatten rigtig flot, og kom med rigtig gode faglige begrundelser for deres observationer og ageren. Al respekt for pædagogernes og lærernes kompetencer, ro og fattethed.

Men det jeg vil frem til, er at det er så uhyre vigtigt at anerkende hinandens kompetencer og uddannelse. Jeg tørrer fx ikke kun røv, og det gør pædagogen heller ikke. Læreren drikker heller ikke kun kaffe.Vi har alle vores forcer, og er så vigtige for at vores samfund kan fungere og hænge sammen, både i nuet, men så sandelig også i fremtiden!

Publiceret 16 May 2019 07:30