Debat: Mange tak for lykønskningen

Birgit Liin (V), medlem af Favrskov Byråd,borgmesterkandidat, Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg

debat Mange tak til Rikke Randrup Skaaning og den socialdemokratiske byrådsgruppe for lykønskningen i anledning af, at jeg er blevet valgt som borgmesterkandidat for Venstre.

Byrådet er en hyggelig forsamling, hvor vi ofte griner sammen og har en god omgangstone. Det er positivt og skal absolut fortsætte.

Men jeg er valgt til byrådet for at arbejde for liberal politik. Derfor fremlægger jeg, hvad vores politiske linje er. Det udelukker heldigvis ikke samarbejde at spille med åbne kort. At Laurbjerg Station blev en realitet skyldes netop tværpolitisk samarbejde.

Rikke Randrup Skaaning citerer mig korrekt for at sige, at "vi [i Venstre] kæmper fra sag til sag - og oplever at blive stemt ned."

Citatet kan dog ikke løsrives fra konteksten, nemlig at det ærgrer mig, at vi på grund af det nuværende byrådsflertal eksempelvis ikke kan få gennemført vores forslag om mere frihed og fleksibilitet til børnefamilierne.

Flere kommuner - også under socialdemokratisk ledelse - indfører i disse år tilskud til hjemmepasning af eget barn. Forslaget om at indføre ordningen i Favrskov Kommune blev stemt ned sidste år, og det er ét af de områder, hvor borgerne vil kunne mærke forskel på, hvem der sidder for bordenden.

En anden dagsorden, som jeg gerne vil sætte, handler om den nære borgerrettede kvalitet i de kommunale tilbud på børneområdet, skoleområdet, ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet.

Kvalitet er jo ikke kun måltal og regneark, som kommunerne har haft for vane at holde sig til, når talen er faldet på kvalitet. I stedet skal vi meget tættere på den kvalitet, som borgerne oplever.

Venstre har med lodder og trisser fået byrådets opbakning til at gennemføre en egentlig kvalitetsundersøgelse i kommunens børnehaver, og resultatet behandler vi i byrådet 28. maj.

Undersøgelsen viser, at man nemt kan hjælpe medarbejderne med at løfte den nære kvalitet i børnehaverne ved at justere arbejdsrutiner og ved målrettede investeringer.

Venstres forslag blev i starten ikke just mødt med klapsalver fra byrådsflertallet og er et eksempel på, at vi har kæmpet hårdt for at få gennemført noget, der entydigt er til gavn for institutionerne.

Interesserede kan i øvrigt læse vores politiske program på vores hjemmeside, favrskov.venstre.dk, og følge os på Facebook, hvor vi løbende informerer om vores politik og forslag.

Publiceret 21 May 2019 17:00