Debat:

Der skal ikke skæres i tilskuddet til friskolerne, men folkeskolen gøres bedre

Peder Meyhoff, Overdrevet 15, Hinnerup, folketingskandidat for Enhedslisten

Det er ikke altid jeg er enig med Anders G. Christensen, men i spørgsmålet om den såkaldte koblingsprocent for tilskuddet til friskolerne er vi enige.

Enhedslisten støtter heller ikke Socialdemokraternes forslag om at sætte tilskuddet ned. Socialdemokraterne har naturligvis ret i at det er et problem hvis flugten fra folkeskoler ikke stoppes.

Det er imidlertid en meget dårlig løsning at skære ned på friskolerne; Enhedslisten er derimod optaget af at gøre folkeskolen bedre.Først og fremmest skal vi fjernet alle de dårlige elementer af Skolereformen, bl.a. de lange skoledage.

Besparelsen her skal bruges på at give lærerne mere forberedelsestid. Desuden skal klasserne være mindre; vi ønsker at der max er 24 elever i hver klasse (og kun 22 i 0-2. klasse). Vi ønsker også mere undervisende personale og mere personale omkring de inkluderede elever.

Og så vil vi af med de nationale test. Eleverne bliver ikke dygtigere af blive testet, og test er heller ikke gode pædagogiske redskaber for lærerne. Det eneste der sker, er at undervisningen bliver rettet mod testene.I en kommune som Favrskov vil en nedsættelse af koblingsprocenten ganske rigtigt være et hårdt slag for de forældre der sender deres børn i friskole.

De kan have forskellige motiver til at træffe dette valg, men for mange er friskolen den eneste relevante mulighed efter at bl.a. Venstre og Socialdemokraterne for nogle år siden lukkede flere af kommunens folkeskoler.

Enhedslisten er helt enig i at disse forældre ikke skal straffes. I stedet skal folkeskolerne have bedre forhold.Her i Favrskov ønsker Enhedslisten desuden at forbedre lærernes arbejdsforhold gennem en lokalaftale. En lokalaftale der sikrer tid til forberedelse, et max på undervisnings-opgaver, samt særlige forhold for nyuddannede. Alt sammen for at styrke den lokale folkeskole i Favrskov, og styrke kvaliteten af vores børns skolegang.

Publiceret 21 May 2019 08:10