Debat: I anledning af det forestående valg: En farmors tanker om fremtidens Danmark.

Bente Langhoff, farmor, Løjstrupvej 19, Løjstrup 8870 Langå

Debat Jeg sidder og kigger ud af mit vindue, ser vinden, der bølger i kornet på markerne, ser solens stråler, der i sindrige mønstre gennemlyser trækronerne, glædes over alt det smukke, som ligger lige derude på den anden side af vinduet.

Glad og taknemlig over alt det vi er blevet givet.

Glad, men bekymret over den måde vi behandler det hele på - spekulerer over hvilken tilstand jorden mon er i den dag, vi skal give den videre til vores børn, børnebørn og oldebørn.

Mon vores voldsomme udnyttelse og overforbrug af jordens ressourcer vil fortsætte - mon den stadigt voksende ulighed mellem rig og fattig vil eskalere - mon vi fortsat vil behandle vores dyr som produktionsenheder i stedet for levende væsener - mon vi fortsat vil tillade sprøjtning med gift på vores marker og i vores private haver - mon vi stadig kan finde rent drikkevand om fem år, eller mon endnu flere brønde må lukkes pga. pesticidindhold - mon vi bare vil lade klimaet gå amok - mon vi fortsat vil behandle flygtninge så dårligt, som det er muligt indenfor rammerne af de internationale konventioner - mon vi i Danmark stadig vil udlede alt for meget CO2 og fortsætte forbruget af fossile brændstoffer - ja, mange spørgsmål venter på svar.

Jeg håber, vi er på vej et andet sted hen et sted, hvor vi behandler vores dyr, vores planet og hinanden med respekt, et sted vi kan være stolte over at komme fra et sted, hvor menneskelig trivsel og ikke kun øget materiel vækst er i fokus.

Jeg glæder mig over, at mange vil noget andet specielt på klimaområdet, som nødvendigvis må være vores vigtigste opgave.

Glæder mig over at se, at unge miljøaktivister anført af 16-årige svenske Greta Thunberg stiller krav til os voksne, til politikerne og til verdenssamfundet om at tage klimakrisen alvorligt og om at handle nu.

De unge gør det modigt, dygtigt og engageret.

Glæder mig over at se et par bedstemødre, som jeg selv, starte 350 Klimabevægelsen i Danmark, en organisation der vil informere om de menneskeskabte klimaforandringer og lægge pres på politikerne for at få dem til at føre en ansvarlig klimapolitik.

Men det bekymrer mig stærkt både på egne og alle børnebørns vegne, at det har taget så lang tid for flertallet af politikerne overhovedet at indse problemets omfang og specielt, at alt for mange af de politiske partier derefter handler alt for lidt og alt for uambitiøst og alt for langt ude i fremtiden.

Alle forskere siger entydigt, at vi skal handle, og det skal være nu, hvis vi vil gøre os nogle forhåbninger om at opfylde Parisaftalen.

Jeg glæder mig over, at ingen mere stiller spørgsmålstegn ved om, at vi har en klimakrise.

Og jeg håber, at alle vil stemme grønt ved valget, jeg stemmer grønnest på liste Å Alternativet.

Publiceret 24 May 2019 04:00