Debat:

Grøn indkøbspolitik i Favrskov

Søren Frandsen, Vestervej 6, 8382 Hinnerup

SF ønsker, at Favrskov Kommunes indkøbspolitik tages op til revision.

Primært i forhold til et skarpere fokus på miljøbevidste og grønne indkøb.

Den nuværende indkøbspolitik blev vedtaget i 2016 og vedrørende miljøvenlige og grønne indkøb, så er den sparsomme tekst, som følger:

”Det er Favrskov Kommunes mål at minimere miljøbelastningen i relation til kommunens forbrug af varer og tjenesteydelser.

”Det kan vi gøre bedre. SF ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik, at Favrskov Kommune arbejder aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Der skal ske en bevidst inddragelse af miljøhensyn ved indkøb af varer og tjenesteydelser. Det betyder, at Favrskov Kommune ved valg af leverandør(er) skal inddrage miljøhensyn i den udstrækning, at det er relevant, og der er lovhjemmel til det. Ved vurdering af produkter bør tages hensyn til det/de produkter, der er mindst miljøbelastende og ressource-forbrugende ved produktion, levering, anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse.

Der er allerede i dag krav om 50% grønne indkøb, der blev formuleret i 2008 som en del af EU's handlingsplan for bæredygtigt forbrug og produktion. Målsætningen blev bekræftet i 2015 i forbindelse med EU's miljøhandlingsprogram og EU’s cirkulære økonomipakke. Grønne indkøb er et effektiv middel i fremmelsen af en cirkulær økonomi.

Det er SFs opfattelse, at denne del af indkøbspolitikken godt kunne uddybes og skærpes. En uddybning og skærpning ville klart være i forlængelse af bæredygtighedsstrategiens og affaldsplanens mål om at øge genbrug, reducere spild af ressourcer og være førende inden for cirkulær økonomi.

Publiceret 28 May 2019 05:00