AFDAFDS

AFDAFDS

Debat: Mere frihed til Favrskovs folkeskoler

Birgit Liin (V), medlem af Favrskov Byråd og borgmesterkandidat, formand for Børne- og Skoleudvalget

debat I 2014 vedtog det daværende byråd et 32 sider langt dokument om implementeringen af folkeskolereformen i Favrskov Kommune (Læring, trivsel og samarbejde). Det er fem år siden, og meget vand er løbet i åen siden da. Der er truffet politiske beslutninger, både centralt og lokalt, som ændrer grundlaget fra 2014 på flere punkter. Eksempelvis har vi i Venstre fået gennemført, at skolerne fra næste skoleår selv har kompetencen til at afkorte skoledagen. Og vi står i byrådet over for at skulle vedtage en ny børne- og ungepolitik, som sætter retningen også for folkeskolerne.

Derfor ønsker Venstre, at det politiske grundlag for folkeskolernes styring og drift revideres, så det afspejler skolernes behov og vilkår, som de ser ud nu. Vi vil i den forbindelse gerne have fokus på fleksibiliteten i lærernes arbejdstilrettelæggelse. I øjeblikket skal lærerne som udgangspunkt være til stede på skolerne i 35 timer pr. uge - men i Venstre går vi ind for frihed under ansvar på den enkelte skole og fokus på medarbejdertrivsel frem for rigide regler. Vi mener, at skolerne skal være friere stillet på dette område.

Vi er også klar til at se på den økonomiske styring af folkeskolerne. Noget tyder på, at særligt skoler, der har små klassestørrelser, kan være økonomisk udfordrede, og derfor vil vi gerne have undersøgt, om den økonomiske styringsmodel kan forbedres.

Endvidere vil vi gerne have set på, om “den åbne skole” fungerer optimalt. Tanken om at inddrage samfundet i folkeskolens aktiviteter er åbenlys rigtig, men også på dette punkt ønsker vi i Venstre fleksibilitet frem for rigide regler. Den åbne skole skulle gerne opfattes som en gevinst for folkeskolen og ikke som en byrde.

Endelig er det vigtigt for os, at revisionen af folkeskolens styringsgrundlag sker i en åben og inddragende proces, hvor alle interessenter, herunder skolebestyrelserne, har mulighed for at komme til orde.

Jeg glæder mig til at komme i gang med denne proces, som skal føre til reelle forandringer for folkeskolen og ikke kun symbolpolitik.

Publiceret 12 June 2019 07:30