Debat:

Sparekniven truer de ældre

Charlotte Green (K) byrådsmedlem og folketingskandidat

debat Favrskovs økonomi er udfordret af en række anbringelser til adskillige millioner kroner.

Den slags udgifter kan man normalt ikke styre, og der afsættes per sær gammel tradition ikke bufferpenge til dette. Lige i denne sammenhæng kendte man dog personerne, da det handler om, at de er fyldt 18 år og derfor er flyttet fra børne- og ungeområdet til voksenområdet, og dermed haft en overgang mellem to forskellige forvaltninger. Det er en af den slags overgange i de offentlige systemer, som ofte giver udfordringer for borgerne.

Hvorom alting er, havde man ikke set det komme, og kommunen er derfor på jagt efter besparelser, som kan gennemføres allerede i morgen. Byrådet har så lige fået præsenteret et sparekatalog, der skal 'genoprette' økonomien.

Men spareforslagene rammer urimeligt. Der er allerede i maj gennemført en besparelse på 0,4 mio. kr. afsat til ensomme ældre. De penge blev flyttet til Handicap.

Begrundelsen for besparelsen var, at de mange frivillige kunne klare opgaven, men nu kommer så et forslag om at spare de frivillige og madlavning på plejecentrene væk allerede efter sommerferien, gevinst 0,5 mio. kr. yderligere. Endelig foreslår man fra næste år at fjerne hele 2,7 mio. kr. om året fra ældreområdet. Det svarer til hele den pulje til værdig ældrepleje, som kom fra Folketinget, samt frivilligmidlerne!

Det er simpelthen uværdig politik at fjerne alle de midler, der skaber mere værdighed og livskvalitet for vores mest svækkede ældre medborgere, der har tjent samfundet et langt liv. Det kan konservative ikke støtte. Vi ønsker en værdig ældrepolitik.

Overforbruget må tages af kassen eller udsættelse af overflødige prestigeprojekter på vejområdet. Vi skylder først og fremmest vores borgere en værdig tilværelse og ikke mindst alderdom. Der er også en stor social og forebyggende værdi i de midler, som foreslås fjernet.

Sagen behandles lige nu i de forskellige udvalg, og socialudvalget har ønsket at fjerne frivilligmidlerne. Udvalget er i deres indstilling ikke gået hele vejen, men har foreslået, at besparelserne på værdighedspengene blev udsat til budgetforhandlingerne.

Det er bare heller ikke betryggende for de ældre, for dermed er forslaget stadig i spil, og området kan sagtens være 2,7 mio. kr. fattigere til næste år.

Konservative foreslår, at hele spareforslaget på svage ældre skal af bordet, så pengene bliver, hvor de hører til. Det kan ikke være rigtigt, at vores svageste borgere skal betale for uforudsete anbringelser. Der må være anden polstring, der skal væk først.

Publiceret 12 June 2019 06:45