Debat:

Tak for valget og tilliden

MF, Mette Hjermind Dencker, Dansk Folkeparti, Christiansborg, 1240 København K

Grundlovsdag 2019 var ikke helt som vores grundlovsdage er flest.

I år fik vi vores dyrbare mulighed for at benytte vores demokratiske frihed til at vælge og sammensætte det danske folketing. Jeg var så heldig at opnå genvalg til Folketinget med 2348 personlige stemmer i Østjylland, og blev dermed den ene af de to mandater, der blev valgt for Dansk Folkeparti i Østjyllands Storkreds. Jeg er uendelig stolt og taknemmelig over at så mange personer valgte at give mig deres stemme, og jeg vil nu benytte mig af chancen for at takke jer alle for jeres opbakning.

I valgkampens uger har jeg deltaget i en lang række af valgmøder, gadearrangementer og debatter, hvor jeg har haft mulighed for at lytte til, og debattere med, en masse mennesker, der alle havde noget særligt på hjertet. For nogle var det bekymringen over indvandring og integrationen, der lå dem på sinde.

Andre havde deres tanker rettet imod arbejdsmarkedet og pensionsreglerne, mens endnu andre ønskede at komme med deres tanker om landdistrikterne og de udfordringer, der dagligt ses her med skolelukninger, manglende jobmuligheder, beskårede transportmuligheder, fraflytningerne, og ikke mindst de forringede muligheder for at købe og sælge boliger i de tyndere befolkede egne i Østjylland.

Som Dansk Folkepartis ordfører for landdistrikterne og øerne, har jeg i mange år bragt fokus på netop småøerne og landdistrikterne og synliggjort de lokale problemstillinger. Problemstillinger som rammer mange, mange mennesker hver eneste dag; Børn, unge og ældre. Jeg har et særligt ansvar for, men også en dybtfølt passion for hver eneste dag at forbedre vilkårene for alle de mennesker, der bor i disse områder, og jeg vil fortsat være meget synlig og lydhør for dem.

Publiceret 12 June 2019 04:00