Debat:

Begrænsning af Favrskov Kommunes brug af flyrejser

Søren Frandsen, Vestervej 6, 8382 Hinnerup, byrådsmedlem

SF stiller på næste byrådsmøde forslag om, at der skal udarbejdes retningslinjer for brugen af flyrejser.

For at nedbringe CO2-udslip fra Favrskov som geografisk enhed, er det afgørende, at kommunen som virksomhed går forrest og agerer rollemodel for, at lokale virksomheder og borgere kan blive motiveret til at gøre det samme.

Favrskov Kommune er umiddelbart ikke den kommune i Danmark, hvor flytransport er mest anvendt. Sådan skal det gerne forblive.

For at nedbringe CO2-udslip fra Favrskov Kommune som virksomhed vil det være et nødvendigt og væsentligt element, at kommunen reducerer anvendelsen af flyrejser mest muligt.

Dette forslag understøtter Favrskov Kommunes plan- og bæredygtighedsstrategi og affaldsplan. Det vil være et skridt i den rigtige retning i forhold til at komme i mål om at øge genbrug, reducere spild af ressourcer, sænke vores CO2-aftryk og være førende inden for cirkulær økonomi. Dette vil ligeledes være i klar forlængelse af FN’s verdensmål 13 omkring klimaindsats.

Flyrejser er en af de helt store klimasyndere, så derfor er vigtigt, at vi som kommune har en holdning til det - og at vi i det omfang, som det er muligt, begrænser brugen af fly som rejseform.

Publiceret 23 June 2019 05:00