Debat:

Kære Byråd - VEJ os OP

Kristan Brændstrup, Esben Hansen, Karl Emil Pedersen, Orionsvej i Søften

I september måned tager Favrskov byråd endelig stilling til, hvilke veje i HELE kommunen, der skal OPklassificeres til kommunale veje, og hvilke der skal forblive private fællesveje.

Et ganske fornuftigt tiltag til at harmonisere vejområdet, så der ”i videst muligt omfang” bliver ens vilkår på tværs af kommunen.

Ud fra de kriterier, som danner udgangspunktet for Etape et bliver stort set alle veje i Søften OPklassificeret til kommunale veje.

Det er rigtig fint! MEN er det ikke at ’gå i for små sko’ når blot fire veje skal forblive private fællesveje.

Med alt det bøvl, det medfører: vi skal selv bl.a. sørge for vedligeholdelse af vejene og lave aftaler med asfaltfirmaer, selv sørge for at lave aftale vedr. snerydning, selv få renset vejbrønde og få bortskaffet det farlige affald på forsvarlig vis... Mens vi samtidig kommer til at bidrage til de opklassificerede, kommunale veje gennem skatten.

Så, kære byråd: Vi vil opfordre jer til at justere på planerne, så man i kommunens byer OPklassificerer HELE vejnettet.

Publiceret 20 August 2019 14:00