Debat:

Fasthold værdighed i ældreplejen

Else Bendtsen, Kredsformand Danske Seniorer

Værdighedsmilliarden var et løft til vores hårdt pressede ældrepleje, og Favrskov Kommune har ligesom alle andre kommuner fået del i pengene.

Det har der været rigtig god brug for! Favrskovs andel på 7,9 millioner kroner i 2019 har hidtil været øremærket til ældreplejen, og Favrskov har behørigt skulle dokumentere, at pengene rent faktisk kom vores ældre til gavn.

Fra næste år skal Favrskov ikke længere dokumentere, hvordan de bruger pengene, fordi de gives som bloktilskud.

Det er en teknikalitet, der kan få store konsekvenser for de ældre. For nu har Favrskov mulighed for at lægge pengene i kommunekassen i stedet for at lade dem komme de ældre til gode. En mulighed, som kommunens politikere tilsyneladende overvejer.

Det er dybt urimelig, og det vil betyde færre varme hænder i ældreplejen.

I Danske Seniorer er vi ikke i tvivl: pengene må ikke flyttes fra ældreområdet. Det er muligt, at Favrskov har ret til at flytte pengene fra vores ældre medborgere, men det betyder ikke, at de hverken skal eller bør. Tværtimod bør man udvise respekt for værdighedsmilliarden og lade den blive på det område, som pengene var tiltænkt. Det er ikke fordi de ældre har for meget i forvejen, og Favrskov må ikke underminere ældres ret til en værdig alderdom.

Publiceret 23 August 2019 14:00