Debat: Slip ældrevagthunden løs

Niels Mark Formand for Ældre Sagen Favrskov Kommune

debat I disse uger er kommunerne igen i fuld gang med at planlægge mulige besparelser på ældreområdet.

Skal man droppe den varme aftensmad, trappe rengøringen ned til hver tredje uge eller nedsætte antallet af toiletbesøg?

Men 73.000 svækkede ældre sidder allerede i dag rundt om i Danmark uden den hjælp, de har brug for.

Og de allermest svækkede ældre, der har brug for hjælp døgnet rundt, kan ikke få en plejebolig, fordi der ikke er boliger nok.

I Favrskov Kommune er vi vidne til voldsomme besparelser på eksempelvis antallet af hjemmehjælpstimer i perioden 2008-2017, hvor der for de +80-årige er sket et fald på cirka 35 procent og for de 67-79-årige på cirka45 procent.

Kommunerne har i mange år begrundet besparelserne på hjemmehjælpen med, at behovet var faldet på grund af sund aldring og rehabilitering.

Rapport fra Sundhedsstyrelsen og Rapport fra VIVE ( Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) fra februar 2019 omhandlende hjælp til svage ældre viser, at der ikke er sket markante forbedringer i ældres sundhedstilstand på landsplan i samme periode.

De store reduktioner i hjemmehjælpstimer må derfor primært ses som en kraftig reduktion i serviceniveauet over de seneste 10 år.

Hertil skal lægges, at gruppen +80-årige vil stige med cirka 50 procent frem til 2030, og det er jo i denne gruppe, plejebehovet er størst.

I Ældre Sagen vil vi ikke acceptere det. Når man har bidraget til at opbygge velfærdssamfundet, til at medfinansiere barselsorlov, børneinstitutioner, skoler og SU til uddannelse – så skal velfærden også være der, når man har behov for det som svækket ældre.

Rammerne for, hvor meget kommunerne har at gøre med, fastlægges hvert år gennem forhandlinger mellem staten og kommunerne.

Ældre er blevet kastebold for besparelser i forhandlingerne mellem stat og kommuner.

De penge, kommunerne har fået til ældreområdet, er endda i flere tilfælde blevet anvendt til mange andre formål end til ældreområdet.

Der er brug for nytænkning i de forhandlinger, så kommunerne ikke kan stramme visitationen til hjælp, hver gang de skal finde besparelser.

Ellers risikerer dansk velfærd at bryde sammen.

Ældreområdet fik ikke det fokus i regeringsaftalen, som det fortjener. Det er intet mindre end rystende.

Det glæder os derfor, at den nye sundheds-og ældreminister, Magnus Heunicke (S), har udtrykt håb om, at han vil råde bod på det.

Men indtil vi ser resultater, så lad os alle hjælpes ad med at være vagthunde for ældreområdet.

Publiceret 27 August 2019 09:00