Debat:

Skal Favrskov Kommune tjene penge på at låne penge ud?

Dorte Winther (V) byrådsmedlem i Favrskov Kommune

debat Under normale omstændigheder ville alle sige "nej - selvfølgelig skal Favrskov Kommune ikke tjene penge på at låne penge ud."

Men i et enkelt tilfælde må jeg konstatere, at "jo - det gør de". På det netop afholdte økonomiudvalgsmøde behandlede vi en mere end halvandet år gammel ansøgning fra Hammel Golfklub, hvor man ansøger om at få nedsat renten på to gamle lån, hvor renten ligger på cirka seks procent og dermed langt over det nuværende renteniveau. Venstre stillede forslag om nedsættelse af renten på de to lån til golfklubben til tre procent. En del bevilgede lån på fritids- og idrætsområdet ligger lavere, og ingen ligger højere end tre procent. Med sine næsten 1.000 medlemmer er HGK en af de største foreninger i kommunen med et unikt socialt liv for rigtig mange medlemmer, og med et tilbud, som forbedrer både livskvalitet og levealder. Undersøgelser viser at golfspillere lever fem til syv år længere, har lavere risiko for førtidspension, har mindre kontakt til de praktiserende læger og har mindre risiko for en række livsstilssygdomme. Borgmester Nils Borring (S) roste i sin udtalelse i klubbens 25 års jubilæumsskrift klubben for både det sociale samvær og for at danne rammen om oplevelser i naturen. Og han udtrykte stolthed over at "vi har sådan et smukt anlæg i vores kommune".

Alligevel må jeg nu konstatere, at der ikke er opbakning fra borgmesteren og hans støtter i økonomiudvalget til at lade golfklubben betale, hvad vi i Venstre mener er en rimelig rente. De tre socialdemokrater og den konservative Lars Storgaard var imod Venstres forslag, som dermed er faldet. Ville det være rimeligt at påføre Favrskov Kommune en ekstra udgift (i form af en mindre renteindtægt) ved en nedsættelse af renten, kunne man spørge. Og nogle ville måske tænke, at de penge bedre kunne bruges på velfærdsydelser, som for eksempel ældreområdet. Velfærden for kommunens borgere ligger Venstre meget på sinde, og vi vil altid arbejde for de bedst mulige forhold for alle kommunens borgere. Også for medlemmerne af Hammel Golfklub i form af en mere rimelig rente på deres lån.

Publiceret 28 August 2019 05:30