Debat: Hvor blev borgerinddragelsen af?

Charlotte Green (K), byrådsmedlem

debat En VVM-undersøgelse og et alternativ til letbanen til Hinnerup (og dermed jo også til Hadsten) skal behandles i byrådet i denne måned.

Ud over den allerede foreslåede letbane foreslås det nu at supplere med en busbaneløsning, der kører bussen uden om Søften.

Løsningen blev nævnt for byrådet i juni på et møde, hvor der ikke kunne træffes beslutning. De konservative foreslog dér, at man hørte borgerne inden beslutning, men det skete ikke. I stedet blev forslaget straks efter sendt ud som pressemeddelelse uden om den formelle politiske proces.

Først nu kommer sagen til reel politisk behandling, men som beskrevet uden forudgående borgerinddragelse og længe efter offentliggørelsen af planen.

Hermed er borgernes mulighed for at få indflydelse på løsningen reduceret.

Men beslutningen har konsekvenser for borgerne. Selvfølgelig er en busbane billigere. Men kommer letbanen kun til E45, vil hverken Hinnerup eller Hadsten få letbane.

Søften vil få bussen ud på landevejen frem for gennem byen. Der vil være omstigning fra en bus til letbane ved E45.

Så det er en helt anden løsning end letbanen med en lokal busrute i Favrskov frem for regional bus.

Udenlandske erfaringer viser, at letbaner øger bosætningen. Nu arbejder et lukket flertal i byrådet for en anden løsning uden at høre borgerne først.

Det virker ikke særlig demokratisk og kan have konsekvenser for den fremtidige bosætning. Så den lille tilføjelse til miljøundersøgelsen af letbanen kan have store konsekvenser for borgerne.

Fra konservativ side vil vi fastholde opmærksomheden på konsekvenserne for borgerne og kommunens udvikling.

Publiceret 05 September 2019 10:17