Besparelser på ældreområdet i sigte

Ole Vinsten, Flinthøjen 1, 8382 Hinnerup

debat 'Besparelser på ældreområdet i sigte'. Således lyder overskriften i debatindlæg af byrådsmedlem Charlotte Green i Favrskov Lokalavis 10. september.

Jeg er så enig i udmeldingerne fra Charlotte Green.

Over de seneste måneder har det ikke skortet på advarsler over for byrådet, hvor temaet har været 'Ældrebesparelser'. Så vidt jeg har fulgt med, så har der været indsigelser fra Ældresagen, Danske Seniorer, Ældrerådet i Favrskov Kommune. Herudover advarsler fra byrådspartierne Dansk Folkeparti (DF), Konservative (K) og Venstre (V), der alle har stemt imod besparelser på ældreområdet.

Tidligere har jeg her på Favrskov Lokalavis' debatside givet udtryk for, at øremærket andel af tilført (så vidt jeg erindrer) otte millioner kr. af Christiansborg-puljens udstukne 'Ældremilliard' blev overført til dækning af budgetunderskud i andre uvedkommende forvaltningers områder. Det uanfægtet, at en mærkværdigvis uudnyttet del, cirka 1,82 mio. kr. af ældre-puljemidlerne nu kan overføres til andet budgetområde.

Selvom den anførte rokering i budgetterne nu måtte være ganske legal, så klinger det for mig helt forkert!

Jeg håber da på, at det flertal i byrådet, der taler for besparelserne på ældreområdet, ikke kun og alene tager de mange advarsler til efterretning, men også fejer de forventelige budgetmæssige besparelser på handicap- og ældreområdet af bordet.

Publiceret 13 September 2019 05:30