Debat:

Socialdemokratiet er imod det frie valg

Charlotte Green (K) medlem af Favrskov Byråd

Debat Det er konklusionen på Rikke R Skånings (RRS) læserbrev, hvor hun sender det klare socialistiske budskab, at helt små børn i Favrskov har det bedst i institutionerne frem for hos forældrene.

I foråret 2018 behandlede byrådet et forslag om, at forældre kunne få et beløb for at passe egne børn. Beløbet skulle være lidt lavere end kommunens udgift til daginstitution. Dermed ville kommunen ikke have udgifter på ordningen, og det ville ovenikøbet hjælpe på de udfordringer kommunen har med det voksende børnetal og pres på antallet af pladser. Foruden altså, at børnene kunne være mere sammen med deres forældre, som forskning har vist er utroligt gavnligt for deres opvækst frem for institutionalisering. Altså hele tre positive gevinster og ingen negative. Men nej, den gang som nu er socialdemokratiet principielt imod slår RRS fast.

Deres argument er, at pengene skal komme flere tilgode, men ordningen er billigere for kommunen end institution, så baggrunden kan kun være rent ideologisk, at man vil tvinge børn i institution. I Det konservative Folkeparti ser vi helt modsat forslaget som et håndsrækning til det frie valg og forældrenes muligheder for at tilrettelægge deres hverdag til gavn og glæde for børnene. Vi støtter forslaget om tilskud til pasning af egne børn, især fordi det ikke vil koste noget for kommunen og dermed kun have positive gevinster for familierne.

Publiceret 20 September 2019 05:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus