Debat:

Forvaltningens besparelsesforslag der rammer de ældre.

Eva Damsgaard (DF), Hjortevej 16, Søften, 8382 Hinnerup

Debat Jeg er mildest talt forundret over de besparelsesforslag, byrådet skal tage stilling til.

Flere af forslagene går stik imod, hvad Favrskovs folkevalgte politikere selv har fremført - og kæmpet for – netop for at tilgodese de ældre. Hermed nogle besparelser som byrådet skal sige ja eller nej til.

Ophør af aktiviteter på plejecentrene. DF kæmper for, at der skal være flest mulige aktiviteter på plejecentrene, fordi glæde, samvær og aktiviteter øger den fysiske og psykiske sundhed, øger appetitten samt fremmer en god nattesøvn. Det er en opgave som ergoterapeuter er uddannet til og mestrer! At forvente, at sosu- personale og ikke faguddannede afløsere skal overtage denne opgave, er utopi. De vil blive forstyrret af kald, telefoner, urolige beboere, medicinudlevering samt praktiske opgaver. Her vil der være tale om varme hænder, der forsvinder – hvis forslaget gennemføres! Og selvfølgelig skal der fortsat være aktiviteter om aftenen. De ældre har også brug for stimuli efter kl. 15.

Ophør af arrangementer med madlavning på plejecentrene. Deltagelse i bl.a. madlavning giver nuancer i en ellers triviel hverdag. Hvorfor skal ældre ikke opleve arrangementer, der passer til årstiden, og deltage i madlavningen – det der med et andet ord kaldes rehabilitering? (at bevarer færdigheder og få oplevelsen af at gøre nytte.)

Bortfald af reduktion af pris på mad. Det betyder på godt dansk: Højere pris på maden.

Den lavere pris på mad blev netop gennemført for at sikre, den ældre ikke skulle skele til prisen – uanset indtægt! Resultatet af forslaget kan medføre, at der er borgere, der fravælger maden netop p.g.a. prisen. Det vil måske resultere i undervægt, og så står vi med et nyt problem! Venstres forslag om billigere mad, er der nu forslag om at ændre.

Rengøring hver 3. uge. Ingen partier går vel ind for at skære i de varme hænder? – Men det er præcis det, der sker, hvis dette forslag godkendes. Og gad vide hvor mange, der vil være tilfredse med at toilet og køkken kun rengøres hver 3. uge? Ikke jeg!Jeg håber, at disse og flere lign. besparelser ikke gennemføres. Heldigvis går alle partier jo ind for en værdig ældrepleje, mere støtte til demente samt flere varme hænder – så jeg kan vel være fortrøstningsfuld, ikke?

Publiceret 25 September 2019 14:00