Debat:

Stop millionbesparelse på Hammel Neurocenter

Christian Møller – Nielsen, regionsrådsmedlem(V) i Region Midtjylland, Hammel

debat Regionshospitalet Hammel Neurocenter er på vej til at blive ramt dobbelt af en spareplan i Region Midtjylland. For det første står hospitalet overfor et sparekrav på cirka 3 millioner kroner årligt som led i en samlet regional spareplan indenfor neurorehabilitering. For det andet får neurocentret et sparekrav på flere millioner kroner som led i en intern spareplan i Hospitalsenhed Midt. Planerne er udarbejdet af embedsmænd som et led i budgetforhandlingerne i Region Midtjylland.

En politisk beslutning af spareplanen til neurocentret vil utvivlsomt få negative konsekvenser for hjerneskadede patienter. Besparelsen vil nemlig medføre personalereduktioner på et tidspunkt, hvor der er et stigende antal patienter med behov for neurorehabilitering. Samtidig er der et krav om, at neurocentret fremover skal modtage subakutte patienter med få dages varsel, hvilket kræver yderligere personale.

Hospitalet har ansvaret for den højt specialiserede neurorehabilitering i hele Jylland og Fyn, og tillige ansvarlig for national forskning og udvikling indenfor dette fagområde. Neurocentret er et fagligt fyrtårn, som bør yderligere udbygges og ikke udsættes for gradvis reduktion af budgetter i forbindelse med spareplaner.

Region Midtjyllands samlede økonomi for år 2020 blev styrket efter økonomiaftalen med regeringen for et par uger siden. En del af regionens spareplaner kan derfor skrottes. Det er baggrunden for mit forslag om, at regionsrådet bør aflyse neurocentrets andel af den samlede spareplan for neurorehabilitering i Region Midtjylland.

Hvert år bliver mange borgere ramt af en hjerneskade som følge af ulykke eller hjerneblødning. Forudsætningen for at overleve med færrest mulige komplikationer er, at hospitalerne leverer en hurtig og intensiv rehabilitering. Derfor bør spareplanen på Hammel Neurocenter tages af bordet.

Publiceret 27 September 2019 13:43